-1.6 C
Copenhagen
søndag, december 3, 2023

EU

Hvorfor er lovgivningen om ret til reparation i EU vigtig?

Find ud af hvorfor MEP'erne ønsker en lovgivningsmæssig garanti for “retten til reparation", og hvad de foreslåede tiltag konkret indebærer. At smide ting væk, der ellers kunne repareres, har en enorm miljøpåvirkning, da det fører til 35 millioner tons affald om året i EU. Retten...

Kommissionen optrapper indsatsen for at afhjælpe kritiske mangler på lægemidler og styrke forsyningssikkerheden i EU

Kommissionen har i dag vedtaget en række foranstaltninger for bedre at forebygge og afhjælpe kritiske mangler på lægemidler i EU med henblik på den kommende vinter og vintrene derefter. Den seneste tids kritiske mangler, herunder på visse antibiotika sidste vinter, viser, at der er...

Kommissionen sender en anmodning om oplysninger til X i henhold til forordningen om digitale tjenester*

Europa-Kommissionens tjenestegrene sendte i dag (12 okt. 2023) formelt X en anmodning om oplysninger i henhold til forordningen om digitale tjenester. Denne anmodning sker, som følge af at Kommissionens tjenestegrene har modtaget indikationer om påstået spredning af ulovligt indhold og desinformation, navnlig spredning af...

Europa-Parlamentet godkender et nyt handelsinstrument mod økonomisk afpresning

Hovedformålet er at afskrække udenlandske magter fra at tyrannisere EU og dets medlemslande Restriktioner for handel, direkte investeringer og adgang til EU's marked for offentlige indkøb er blandt de mulige modforanstaltninger Det nye instrument bør tjene som et skjold, der beskytter EU's suverænitet Det nye handelsinstrument skal...

Digital suverænitet: Forordningen om europæiske mikrochips træder i kraft i dag

I dag træder forordningen om europæiske mikrochips i kraft. Med forordningen fastsættes et omfattende sæt foranstaltninger, der skal sikre EU's forsyningssikkerhed, modstandsdygtighed og teknologiske førerposition inden for halvlederteknologier og -anvendelser. Halvledere er en vigtig del af digitale og digitaliserede produkter. Hvad enten det er i smartphones, biler,...

En Union med lige muligheder: Kommissionen foreslår EU-handicapkort og EU-parkeringskort, som gælder i alle EU-lande

Europa-Kommissionen har i dag (6 sept. 23) fremsat et lovgivningsforslag, der vil gøre det lettere for personer med handicap at udøve retten til fri bevægelighed ved at sikre, at de på lige fod har adgang til særlige vilkår, positiv særbehandling og ret til handicapparkering, når...

Hjemtransport: Hvor mange migranter sender EU tilbage?

Få nøgletal om tilbagesendelsen af migranter og de foreslåede ændringer til EU's lovgivning. EU’s nye pagt om migration og asyl indeholder nye regler og revision af den eksisterende lovgivning såsom tilbagesendelsesdirektivet. I et udkast til betænkningen om tilbagesendelsesdirektivet vedtaget i december 2020 understregede MEP'erne vigtigheden af at beskytte...

Kommissionen forstærker beskyttelsen af børn mod farligt legetøj

Kommissionen har i dag (28 juli 2023) foreslået en forordning om sikkerhedskrav til legetøj, der reviderer de nuværende regler om beskyttelse af børn mod potentielle risici ved legetøj. Legetøj, der markedsføres i EU, er allerede nu blandt det sikreste legetøj i verden. De foreslåede regler...

MEPerne vedtager nye regler om flere ladestationer og grønnere skibsbrændstoffer

Ladestationer for hver 60 km for biler og for hver 120 km for lastbiler og busser samt brinttankstationer for hver 200 km Opladning uden abonnement og betaling for alternativt brændstof pr. kWh, kilogram, minut eller opladning Flere grønne skibsbrændstoffer til containerskibe og passagerskibe Europa-Parlamentet har godkendt nye...

EU’s befolkning stiger igen efter to års fald

I anledning af den internationale befolkningsdagvi benytter lejligheden til at fremhæve de data, der offentliggøres i dag om EU's befolkning. Efter et fald i befolkningen i 2020 og 2021 som følge af covid-19-pandemien steg EU's befolkning i 2022 fra 446,7 mio. den 1. januar 2022 til 448,4 personer den...

ANNONCE

Øresund

Danmark

ANNONCE

KLIMA

ANNONCE

Norden

ANNONCE