14.5 C
Copenhagen
onsdag, maj 29, 2024

SAMFUND

Der indføres tiltag, som skal forebygge voldtægt og gøre det klarere, hvad samtykke er Tvangsægteskaber og kvindelig kønslemlæstelse betragtes nu som forbrydelser Videregivelse af private oplysninger online uden samtykke forbydes, og det samme gælder for "cyberflashing" Der skal ydes specialiseret bistand til ofre De nye regler skal forebygge kønsbaseret vold og beskytte ofre herfor, især kvinder og ofre for vold i hjemmet. Med 522...
Der er akut pladsmangel i den svenske kriminalforsorg Kriminalvården. I denne uge fik myndigheden aktiveret en såkaldt krisestab, hvor en særlig stab vil arbejde på at løse den akutte situation frem til udgangen af maj. Ifølge myndighedens egne prognoser vil situationen blive yderligere forværret, samtidig med at nye planlagte lokaliteter er blevet forsinket. Myndigheden forbereder sig på en historisk kraftig ekspansion med...
Danmark klarer sig bedre end Sverige på alle områder, der måles i PISA 2022: matematik, læsning og naturvidenskab. Begge lande falder dog markant i matematik og læsning sammenlignet med målingen i 2018. Årsagen til faldet, som også ses globalt, menes at være skolelukninger og sygefravær blandt elever og lærere under coronapandemien. I Sverige har PISA-undersøgelsen tiltrukket sig stor opmærksomhed, da...
Den svenske inflation udgjorde 6,5 pct i oktober på årsbasis, viser nye tal fra SCB, Sveriges statistikmyndighed. Det var samme niveau som i september, men resultatet var stadig bedre end forventet ifølge markedsprognoser. Sveriges inflation ligger fortsat i toppen i Skandinavien, og niveauet er markant højere end i Danmark, hvor inflationen i oktober var næsten nul – kun 0,1 pct....
Siden inflationen begyndte at stige for to år siden, er de danske forbrugerpriser steget med 11,7 pct. De danske prisstigninger har således været de næstlaveste i EU i perioden. Kun Luxembourg har haft lavere prisstigninger på 11,4 procent. Det viser en beregning fra Danske Bank, som de har opgjort på vegne af Børsen. I Sverige er forbrugerpriserne steget med 15,7...

ANNONCE

Erhverv

ANNONCE

ANNONCE