Nordic Waste er gået konkurs og efterlader regningen for miljøskandale – og i Sverige bliver Think Pink retsforfulgt for alvorlige miljøovertrædelser

Grundlæggeren af Think Pink er sammen med ti andre personer sigtet for miljøforbrydelser. I Danmark er Nordic Waste erklæret konkurs og efterlader sig millioner i regninger. Billedet er et genrebillede og har intet med artiklen at gøre. Foto: Wikimedia Commons

Et større jordskred er årsagen til at miljøkastastofen ved Randers er igang med at udvikle sig til et økonomisk slagsmål. Mandag blev jordreningsvirksomheden Nordic Waste efter eget ønske erklæret konkurs ved retten i Randers i følge dr.dk. Og ved udgangen af sidste år blev elleve personer sigtet for det der bliver kaldt den største miljøskandale i Sverige på 50 år. 

Kreditorerne var mandag mødt op i retten i Randers hvor advokatfirmaet Bech-Bruun repræsenterede Randers Kommune med et krav om foreløbig godt 100 millioner kroner.

Randers kommune har frem til 9. januar brugt 41 mio. kr. på oprydningsarbejdet og Miljøstyrelsen vurderer at det kan løbe op i 205 mio.kr. i løbet af det næste halvår.

Nordic Waste har opmagasineret næsten 6 millioner ton forurenet jord, der nu er begyndt at flytte sig i retning mod Alling Å. Jorden som kommer fra tidligere byjord indeholder bl.a. oliekomponenter fra benzin- og diselspild, men også tungmetaller via nedfald fra røg og udstødningsgasser samt tjærestoffer. Jorden er klassificeret som kategori 2-jord, dvs. lettere forurenet. Samtidig er det frarådet, at man dyrker grøntsager i jorden eller beholder skoene på indendørs efter berøring med den forurende jord.

– Nogle af stofferne er kræftfremkaldende, men det er ikke så mange af dem, vi har her, siger Mette Christophersen kemiingeniør, afdelingsleder ved Rambøll og ekspert i forurenet jord og grundvand i ingeniørforeningen IDA, i Aftenshowet.

En kortlægning viser at skredet startede allerede i 2021 og givetvis er acceleret i forbindelse med sidste års våde vejr, men en rapport fra GEUS bestilt af Miljøstyrelsen viser at jordskredet som sådan hverken var uundgåeligt eller usædvanligt, da jordmasserne ligger på en jordlag af ler der hælder.

For at hindre at det forurende regn- og smeltevand fra jordskredet skal flyde over i Alling Å er Randers kommune i gang med at lave forsikringsbassiner til vandet som senere skal renses på et rensningsanlæg. (News Øresund)

Elleve personer tiltalt for den værste miljøforbrydelse i Sverige i 50 år

Samtidig er 11 personer blevet sigtet i det, der er blevet kaldt den værste skandale om miljøforbrydelse i Sverige i 50 år. Ifølge anklagemyndigheden har affaldshåndteringsvirksomheden Think Pink, som skulle genbruge skrald og byggeaffald, siden starten i 2012 i stedet samlet over 200.000 tons affald, gemt det i halmballer og i nogle tilfælde gravet det ned i jorden på 21 steder i 15 kommuner i det centrale Sverige.

Ifølge SVT er flere af de berørte kommuner siden 2016 blevet advaret af både privatpersoner og kommunalt ansatte. Fem personer, heriblandt virksomhedens administrerende direktør Bella Nilsson, er mod deres vilje sigtet for alvorlige miljøforbrydelser, mens fem andre er sigtet for almindelige miljøforbrydelser. En person er sigtet for medvirken. Der er endnu ikke fastsat en dato for hovedforhandlingen.