-3.9 C
Copenhagen
søndag, december 3, 2023

KLIMA

Der er store klimabesparelser at hente ved at forebygge fødevaretab og madaffald i Europa

MADAFFALD Nye beregninger viser, at de europæiske lande har et stort potentiale for at mindske trækket på de globale fødevareressourcer og dertil hørende drivhusgasudledninger. Forskere har estimeret besparelsen på udledningen af klimagasser, som kan opnås, hvis vi frem mod 2030 lykkedes med at halvere fødevaretab...

Norrköping underskriver hensigtserklæring om etablering af en ny virksomhed til produktion af bæredygtigt flybrændstof

Der etableres en fabrik til produktion af bæredygtigt transportbrændstof i Norrköping. I denne uge underskrev Norrköping kommune en hensigtserklæring med Swedish Biofuels AB, som vil fremstille og markedsføre bæredygtigt flybrændstof. Den planlagte fabrik til produktion af bæredygtigt transportbrændstof bliver Swedish Biofuels’ første fuldskalafabrik. Dette...

Naturgenopretningslov: MEP’erne vedtager holdning til forhandlinger med Rådet

Genopretning af økosystemer er afgørende for bekæmpelse af klimaændringer og tab af biodiversitet og mindsker truslerne mod fødevaresikkerheden Lovforslaget medfører ikke krav om nye beskyttede områder i EU Mål udsættes, hvis der er ekstraordinære socioøkonomiske konsekvenser EU skal indføre genopretningsforanstaltninger inden 2030, der dækker mindst 20% af...

Cirkulær økonomi for tekstiler: tage ansvar for at reducere, genbruge og genanvende tekstilaffald og sætte skub i markederne for brugte tekstiler

Kommissionen foreslår i dag (2023.06.05 n.r.) regler, der skal gøre producenterne ansvarlige for tekstilprodukters fulde livscyklus og støtte en bæredygtig håndtering af tekstilaffald i hele EU. Dette initiativ vil fremskynde udviklingen af sektoren for særskilt indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler i EU i overensstemmelse med EU-strategien for bæredygtige og...

Gør batterier mere bæredygtige, mere holdbare og mere effektive

Strengere mål for affaldsindsamling, genanvendelse og genbrug af materialer Strengere krav til bæredygtighed, ydeevne og mærkning Due diligence-politik til at modvirke sociale og miljømæssige risici Bærbare batterier i apparater bliver lettere at udskifte Onsdag godkendte Parlamentet nye regler for design, produktion og affaldshåndtering af alle typer batterier, der...

Nye EU-regler skal give mere bæredygtige og etiske batterier

Mens batterier er blevet et strategisk marked har Europa-Parlamentet vedtaget nye regler, der skal tackle relaterede miljømæssige, etiske og sociale problemstillinger. Mindst 30 millioner nulemissions elektriske køretøjer ventes at være på EU's veje i 2030. Mens elektriske biler ventes at mindske drivhusgasudslippet, har de en miljømæssig slagside:...

ANNONCE

FORSKNING/UDDANNELSE

ANNONCE

VIDEN OG TECH

ANNONCE

ANNONCE