7.5 C
Copenhagen
tirsdag, marts 21, 2023
Annonce

KLIMA

Opbevaring af 15.000 tons kuldioxid til søs testet for første gang i Danmark

I et udtjent oliefelt i den danske del af Nordsøen skal 15.000 ton kuldioxid pumpes ned og lagres i et projekt, der blev påbegyndte onsdag. Det oplyser Danmarks Radio. Danmarks kronprins Frederik, klimaminister Lars Aagard (M) og EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen,...

Fit for 55: Ingen CO2-emissioner for nye biler og varevogne i 2035

Vejtransporten skal bidrage mere til EU's mål om klimaneutralitet Der indføres en ny metode til vurdering af CO2-udledninger i hele køretøjets livscyklus Udledningsgrænseværdierne tilpasses til de faktiske udledninger Parlamentet...

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk ordning på 1,1 mia. EUR til støtte for udbredelsen af teknologier til CO 2-opsamling og -lagring

Europa-Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 1,1 mia. EUR til støtte for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring ("CCS"), Foranstaltningen vil bidrage til at opfylde Danmarks klimamål og EU's strategiske målsætninger under den europæiske grønne pagt, især 2050-målet...

EU når til enighed om lovgivning om bekæmpelse af global skovrydning og skovforringelse som følge af EU’s produktion og forbrug

Kommissionen glæder sig over den foreløbige politiske aftale, der netop er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om en EU-forordning om skovrydningsfrie forsyningskæder. Når den nye lovgivning er trådt i kraft og anvendes, vil den nye forordning sikre, at en række vigtige varer, der markedsføres i...

Brint: Hvad gavner det EU?

Find ud af hvilken gavn energi fra brint har, og hvordan EU ønsker at udnytte det i den grønne omstilling. Ren energi er en nøgle til det klimaneutrale Europa På vejen mod et klimaneutralt Europa og...

Danmark og Sverige sender brev til FN’s Sikkerhedsråd efter gasudslip og rapporter om eksplosioner ved Nord Stream 1 og 2

Forud for fredagens møde i FN’s Sikkerhedsråd om den formodede sabotage af gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, der afholdes på opfordring fra Rusland, er Danmark og Sverige gået sammen om at sende et brev til FN inden mødet. Brevet er ifølge...

ANNONCE

FORSKNING/UDDANNELSE

ANNONCE

VIDEN OG TECH

ANNONCE

ANNONCE