Morgenmad mad: Parlamentet vedtager nye regler for at forbedre forbrugeroplysningen

Billede af Lena Helfinger / Pixabay
  • Honningens oprindelsesland skal være klart synligt på etiketten
  • EU’s sporbarhedssystem for honning skal udvikles
  • Tydeligere mærkning af sukkerindholdet i frugtsaft
  • Nye regler også for frugt i syltetøj og marmelade

Revisionen af “morgenmadsdirektiverne” har til formål at hjælpe forbrugerne med at træffe informerede og sundere beslutninger om produkter som honning, frugtsaft, marmelade og marmelade.

Parlamentet godkendte onsdag den foreløbige politiske aftale med Rådet om ajourførte regler om sammensætning, betegnelse, mærkning og præsentation af visse morgenmadsfødevarer, de såkaldte morgenmadsdirektiver, med 603 stemmer for, 9 imod og 10 hverken for eller imod.

De nye regler vil navnlig bekæmpe forfalsket import af honning fra lande uden for EU gennem obligatorisk og tydelig mærkning af oprindelsesland og vil iværksætte en proces med henblik på at skabe et sporbarhedssystem for honning. Der vil også være klarere mærkning af sukkerindholdet i frugtsaft samt af minimumsfrugtindholdet i syltetøj og marmelade.

Citere

Efter afstemningen sagde ordfører Alexander Bernhuber (PPE, Østrig)

“I dag har vi taget et vigtigt skridt i mærkningen af fødevarers oprindelse og vedtaget strenge foranstaltninger til bekæmpelse af svindel med honning. Oprindelseslandet skal klart angives på mærkningen af honningblandinger. Desuden er der fastsat højere kvalitetsstandarder, og behovet for et EU-sporbarhedssystem for honning er blevet identificeret. Disse initiativer vil sikre, at forbrugerne informeres bedre, og at både biavlere og forbrugere beskyttes bedre mod forfalsket honning.”

Næste trin

Loven skal nu også vedtages af Rådet, inden den offentliggøres i EU-Tidende og træder i kraft 20 dage senere. EU-landene skal anvende de nye regler to år efter ikrafttrædelsen.

Baggrund

Europa-Kommissionen foreslog den 21. april 2023 en revision af EU’s handelsnormer for visse morgenmadsdirektiver for at ajourføre de nuværende normer, der er mere end 20 år gamle.