Københavns overborgmester håber på en dansk-svensk undersøgelse af forbindelserne over Øresund – men afviser Landskronas forslag om en Europaspor-forbindelse til København

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på Trafikverkets forslag om, at Danmark og Sverige fortsætter med en fælles undersøgelse af nye forbindelser over Øresund. Men set fra Københavns perspektiv ser hun ikke Landskronas forslag om at bygge tunneller til vej og jernbane mellem Landskrona og København som en realistisk løsning. Foto: News Øresund

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), ser positivt på konklusionerne i Trafikverkets rapport om kapacitet og redundans over Øresund. Hun håber, den danske regering vil hilse forslaget om en fælles dansk-svensk undersøgelse af de fremtidige relationer velkommen. Samtidig afviser hun Landskronas forslag om at bygge tunneller til vej og jernbane mellem Landskrona og København: “Jeg kan ikke se, at projektet kan realiseres i en københavnsk kontekst.” Københavns Kommune samarbejder med Malmø Kommune om planer om at bygge en Øresundsmetro mellem byerne.

Hvad er Deres reaktion på konklusionerne i Trafikverkets rapport samt bemærkningen om, at ingen af de tre forslag, der findes, løser alle udfordringer på en effektiv måde?
– Jeg er glad for, at den svenske regering har igangsat denne analyse, da den skaber et nødvendigt grundlag for det videre arbejde med forbindelser over Øresund.
– Greater Copenhagen er med 4 millioner indbyggere er et økonomisk kraftcenter, der besidder et stort potentiale, når vores borgere skal finde arbejde og vores virksomheder arbejdskraft. På både dansk og svensk side har vi derfor haft stor gavn af Øresundsbron, som har været en af forudsætningerne for en mere integreret Øresundsregion. Jeg er enig i konklusionen på analysen om, at Øresundsregionen har et stort potentiale, som ikke bliver realiseret.

Hvordan ser De på Trafikverkets anbefaling til den svenske regering om at arbejde hen imod at få nedsat en dansk-svensk undersøgelse, der skal granske de forskellige alternativer til en kommende anden fast Øresundsforbindelse?
– Jeg bakker fuldt op om anbefalingen om, at man bør fortsætte med et mere uddybet samarbejde mellem den danske og svenske regering om udredning af behov og muligheder for nye forbindelser over Øresund. Jeg håber, at den danske regering vil tage positivt imod forslaget.
– Som overborgmester i København må jeg dog også sige, at der for mig at se ikke bør bruges flere kræfter på forslaget om en Europaspor-forbindelse mellem Landskrona og København. Vejdelen af Europasporet forslås koblet direkte på Østlig Ringvej, som i forvejen forventes at have høj kapacitetsudnyttelse. Og Østlig Ringvej er i øvrigt allerede langt i planlægningen, hvor Sund & Bælt netop nu er i gang med at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af en allerede fastlagt linjeføring.
– Projektet indebærer tilmed en ny jernbanestation etableret under jorden i tilknytning til Københavns Hovedbanegård. Her viser rapporten, at forslaget om et Europaspor på flere måder kan kollidere med eksisterende infrastruktur, ligesom det vil kræve store arbejdspladsområder, som det i rapporten vurderes usikkert om er muligt at gennemføre.
– Jeg mener ikke, at Europasporet skal indgå i det videre arbejde med forbindelser over Øresund. Jeg kan ikke se, at projektet kan realiseres i en københavnsk kontekst.

Hvordan ser De tidsperspektivet og konklusionen om, at der kapacitetsmæssigt ikke er behov for flere forbindelser over Øresund før efter 2050?
– Som overborgmester i København kan jeg kun glæde mig over, at der er kapacitet nok til mange år endnu, og at vi ikke står med en akut udfordring, der skal løses. Rapporten viser, at der er behov for yderligere investeringer i jernbaneinfrastruktur, navnlig på den svenske side, for at udnytte broens kapacitet fuldt ud.
– Samtidig noterer jeg mig, at Trafikverkets rapport fokuserer på kapaciteten til transporter over Øresund. Der kan være andre behov i forhold til Øresundsintegration. Det kan for eksempel være i forhold til, hvordan flere forbindelser over Øresund vil bidrage til en bedre integration af et fælles arbejdsmarked på tværs af Øresund. Så vidt jeg ved, svarer rapporten ikke på potentialet i dette.

Hvordan påvirker Trafikverkets rapport dit og Malmø Kommunes arbejde med planlægningen af en Øresundsmetro?
– Vi har længe haft et godt samarbejde med Malmø, og det vil vi fortsætte med. Så længe vi kan se potentialer i at integrere vores arbejdsmarkeder yderligere, mener jeg, at vi bør afsøge mulighederne for at kunne styrke samarbejdet mellem vores byer for en mere sammenhængende Øresundsregion.”