17.5 C
Copenhagen
onsdag, maj 29, 2024

Omfattende dræning har banet vejen for iltsvindet i de danske fjorde

VANDMILJØ Da billeder af gispende fisk og død havbund gik Danmark rundt i sommer, kom det moderne landbrugs brug af gødning atter i fokus. Men...

Klimarådet: Usikkert om og hvordan klimamålet i 2030 skal nås – landbruget i fokus

I 2030 skal Danmark have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i forhold til 1990. Men på nuværende tidspunkt er der stor risiko...

Der er store klimabesparelser at hente ved at forebygge fødevaretab og madaffald i Europa

MADAFFALD Nye beregninger viser, at de europæiske lande har et stort potentiale for at mindske trækket på de globale fødevareressourcer og dertil hørende drivhusgasudledninger. Forskere...

Norrköping underskriver hensigtserklæring om etablering af en ny virksomhed til produktion af bæredygtigt flybrændstof

Der etableres en fabrik til produktion af bæredygtigt transportbrændstof i Norrköping. I denne uge underskrev Norrköping kommune en hensigtserklæring med Swedish Biofuels AB, som...

Naturgenopretningslov: MEP’erne vedtager holdning til forhandlinger med Rådet

Genopretning af økosystemer er afgørende for bekæmpelse af klimaændringer og tab af biodiversitet og mindsker truslerne mod fødevaresikkerheden Lovforslaget medfører ikke krav om nye beskyttede...

Cirkulær økonomi for tekstiler: tage ansvar for at reducere, genbruge og genanvende tekstilaffald og...

Kommissionen foreslår i dag (2023.06.05 n.r.) regler, der skal gøre producenterne ansvarlige for tekstilprodukters fulde livscyklus og støtte en bæredygtig håndtering af tekstilaffald i hele EU. Dette initiativ...

Gør batterier mere bæredygtige, mere holdbare og mere effektive

Strengere mål for affaldsindsamling, genanvendelse og genbrug af materialer Strengere krav til bæredygtighed, ydeevne og mærkning Due diligence-politik til at modvirke sociale og miljømæssige risici Bærbare batterier...

Nye EU-regler skal give mere bæredygtige og etiske batterier

Mens batterier er blevet et strategisk marked har Europa-Parlamentet vedtaget nye regler, der skal tackle relaterede miljømæssige, etiske og sociale problemstillinger. Mindst 30 millioner nulemissions elektriske...

Optælling af 9 milliarder træer kan hjælpe med kontrol af klimakreditter og naturgenopretning

Forskere fra Københavns Universitet og NASA har udviklet en metode, som netop har kortlagt flere milliarder træer og deres kulstofoptag i Afrika. Metoden kan...

Opbevaring af 15.000 tons kuldioxid til søs testet for første gang i Danmark

I et udtjent oliefelt i den danske del af Nordsøen skal 15.000 ton kuldioxid pumpes ned og lagres i et projekt, der blev påbegyndte...