-2.2 C
Copenhagen
søndag, december 3, 2023
Annonce

Gør batterier mere bæredygtige, mere holdbare og mere effektive

Strengere mål for affaldsindsamling, genanvendelse og genbrug af materialer Strengere krav til bæredygtighed, ydeevne og mærkning Due diligence-politik til at modvirke sociale og miljømæssige risici Bærbare batterier...

Nye EU-regler skal give mere bæredygtige og etiske batterier

Mens batterier er blevet et strategisk marked har Europa-Parlamentet vedtaget nye regler, der skal tackle relaterede miljømæssige, etiske og sociale problemstillinger. Mindst 30 millioner nulemissions elektriske...

Optælling af 9 milliarder træer kan hjælpe med kontrol af klimakreditter og naturgenopretning

Forskere fra Københavns Universitet og NASA har udviklet en metode, som netop har kortlagt flere milliarder træer og deres kulstofoptag i Afrika. Metoden kan...

Opbevaring af 15.000 tons kuldioxid til søs testet for første gang i Danmark

I et udtjent oliefelt i den danske del af Nordsøen skal 15.000 ton kuldioxid pumpes ned og lagres i et projekt, der blev påbegyndte...

Fit for 55: Ingen CO2-emissioner for nye biler og varevogne i 2035

Vejtransporten skal bidrage mere til EU's mål om klimaneutralitet Der indføres en ny metode til vurdering af CO2-udledninger i hele køretøjets livscyklus Udledningsgrænseværdierne tilpasses til de...

Statsstøtte: Kommissionen godkender dansk ordning på 1,1 mia. EUR til støtte for udbredelsen af teknologier til...

Europa-Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 1,1 mia. EUR til støtte for udbredelsen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring ("CCS"),...

EU når til enighed om lovgivning om bekæmpelse af global skovrydning og skovforringelse som...

Kommissionen glæder sig over den foreløbige politiske aftale, der netop er indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet om en EU-forordning om skovrydningsfrie forsyningskæder. Når den nye lovgivning...

Brint: Hvad gavner det EU?

Find ud af hvilken gavn energi fra brint har, og hvordan EU ønsker at udnytte det i den grønne omstilling. Ren energi er en nøgle...

Danmark og Sverige sender brev til FN’s Sikkerhedsråd efter gasudslip og rapporter om eksplosioner...

Forud for fredagens møde i FN’s Sikkerhedsråd om den formodede sabotage af gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, der afholdes på opfordring fra Rusland,...

Mindre CO2-udslip for fly og skibe: EU’s tiltag forklaret

Udslip fra fly og skibe vokser, mens EU forsøger at blive klimaneutralt fra 2050. Læs mere her om EU’s tiltag til at mindske deres...