Ny dansk-svensk skatteaftale på plads: Offentligt ansatte omfattes og hjemmearbejde være enklere

Mandag den 6. maj holdt Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S) og Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) pressemøde om den nye dansk-svenske skatteaftale, Øresundsaftalen. Foto: Skærmbillede fra presskonferensen/regeringen.se.

Danmark og Sverige er blevet enige om en fornyet skatteaftale, Øresundsaftalen. Blandt andet vil offentligt ansatte blive omfattet af den nye aftale, hvilket betyder, at Sverige får mere kompensation. Nu skal skattepligten beregnes for hvert land baseret på hele skatteåret i stedet for de tidligere tremåneders-perioder. Det vil gøre det “betydeligt mere enkelt” for pendlere, sagde den svenske finansminister Elisabeth Svantesson (M) på et pressemøde i Stockholm sammen med sin danske kollega Jeppe Bruus (S). Den nye aftale forventes at træde i kraft i 2025.  

I forbindelse med det danske kongepars statsbesøg i Sverige meddelte Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) og Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S), at de var blevet enige om en ny dansk-svensk skatteaftale, den såkaldte Øresundsaftale.

Den nye skatteaftale indebærer blandt andet, at offentligt ansatte også er omfattet, at beskatningslandet fastsættes årligt i stedet for efter tre måneder, og at det bliver mere fleksibelt at arbejde hjemmefra.

– Det er glædeligt, at vi endelig er blevet enige om en ny Øresundsaftale efter lange forhandlinger. Øresundsaftalen er vigtig for både Sverige og Danmark, fordi vores regioner er meget tæt forbundet. Der er mange, som pendler, og der er mange virksomheder, som driver forretning med hinanden, sagde Elisabeth Svantesson (M).

Hun blev bakket op af sin danske kollega Jeppe Bruus (S), som sagde, at de gamle regler havde været besværlige for pendlerne:

– Øresundsregionen har et enormt potentiale inden for forskning og infrastruktur, men også for de mange, som pendler dagligt, og som har brug for lettere vilkår med hensyn til beskatningen. Derfor er det glædeligt, at vi kan bruge kongens og dronningens besøg i Sverige til at meddele, at vi nu næsten er i mål med en ny aftale, siger han.

Offentligt ansatte er omfattet af den nye aftale

Øresundsaftalen blev oprindeligt underskrevet i 2003 og har været under genforhandling siden 2022. I den nuværende Øresundsaftale gælder der for eksempel ikke samme regler for offentligt ansatte som for privatansatte Øresundspendlere. Det har også betydet, at Sverige ikke har fået kompensation for de Øresundspendlere, som bor i Sverige, og som er offentligt ansatte i Danmark. Begge dele bliver nu opfyldt i den nye aftale, ifølge Elisabeth Svantesson.

Dette har været en stor knast, da Sverige har udtrykt ønske om også at modtage kompensation fra Danmark for grænsependlere ansat i den offentlige sektor. Kompensationsordningen i Øresundsaftalen betyder, at bopælslandet modtager kompensation fra det andet land, hvor grænsependlerne arbejder og er indkomstskattepligtige.

– Det handler også om, hvorvidt offentligt ansatte skal kunne arbejde hjemmefra. Så vi er blevet enige om en ny kompensationsordning også på dette område. Reglen er, at der, hvor man arbejder, betaler man skat, og derefter kompenseres det land, man bor i, og nu gælder det også for offentligt ansatte.

Den nye aftale vil ifølge Jeppe Bruus “nedbryde barrierer” for grænsependling:

– Der har længe været et ønske fra svensk side om at ligestille ansatte i den private og offentlige sektor, og det er vi nu er nået til vejs ende med. Vi har sikret, at den administrative byrde ikke ligger hos dem, som pendler dagligt, og aftalen kan dermed være med til at udvikle det store potentiale i regionen.

Løbende tremåneders-perioder bliver til helårsberegning

En anden del af den nye aftale handler om at ændre beregningen af hvilket land, man som Øresundspendler skal betale skat til. Fremover vil beregningen være baseret på hele skatteåret. Den tidligere regel har skabt problemer for de Øresundspendlere, der delvist arbejder hjemmefra.

– Vi ser et arbejdsmarked, der udvikler sig; hvor flere arbejder hjemmefra og arbejder mere fleksibelt, og det har den gamle aftale ikke været moderne nok til at håndtere. Derfor er det godt, at vi nu kan få en revision af aftalen, sagde Jeppe Bruus.

Også her er der nu enighed om en revision:

– Nu vil der være en cyklus på 12 måneder, hvilket vil gøre det meget lettere for pendlere og arbejdsgivere, men også for skattemyndighederne i vores to lande.

Nu vil både Sverige og Danmark “teknisk gennemsyn” af den nye aftale, som forventes at træde i kraft i 2025.

– Arbejdet slutter ikke her; der er stadig meget at gennemgå og granske på en række områder som infrastruktur og forskning, men dette er en vigtig milepæl, sagde Jeppe Bruus.