Finanspolitiske regler efter covid: MEP’erne ønsker mere kontrol til EU-landene

Covid-19-pandemien havde stor indflydelse på Europa og på EU-lovgivningen. Kilde: Europa-Parlamentet

Parlamentet vil opdatere EU’s Stabilitets- og Vækstpagt, så EU-landene får mere fleksibilitet til at styre deres budgetunderskud og gældsniveauer.

En opdateringen er påkrævet, da de finanspolitiske regler i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt er trådt i kraft igen fra starten af 2024. Parlamentet og Rådet arbejder på ændringer for at afbøde den indvirkning, som strengere budgetkrav kan have på EU-landene.

Finanspolitiske regler og euroen

Indførelsen af euroen som fælles valuta omkring århundredeskiftet førte til et behov for harmonisering af, hvordan EU-landene håndterer deres gæld og budgetunderskud. Gæld og underskud må ikke blive for høje, for så kan euroen komme i problemer.

Derfor blev EU’s stabilitets- og vækstpagt vedtaget. Europa-Kommissionen fik beføjelser til at føre tilsyn med koordineringen af finanspolitikker og sikre, at alle lande har sunde offentlige finanser.

Hvordan Covid-19-pandemien ændrede tingene

I begyndelsen af 2020 blev Europa ramt af Covid-19-pandemien. Det blev hurtigt klart, at der skulle foretages store investeringer for at redde de europæiske økonomier fra ruin. Dette ville være umuligt inden for de strenge grænser, som stabilitets- og vækstpagten pålægger i normale tider.

Derfor aktiverede EU en klausul i pagten, kaldet den “generelle undtagelsesklausul“. Denne klausul kan anvendes, når euroområdet, eller EU som helhed, står over for en alvorlig økonomisk nedgang. Den slækker på budgetkravene til medlemslandene, så de kan køre med større underskud og støtte deres økonomier for at overvinde krisen.

Tilbage til pagten

Da pandemien sluttede, blev den generelle undtagelsesklausul deaktiveret ved udgangen af 2023, og pagten begyndte at fungere normalt igen. Men dette truer med at skabe et vanskeligt miljø for mange lande, som nu har en stor gæld at betale af på. Hvis de kun skulle tage sig af deres gæld, ville det betyde et fuldstændigt stop for investeringer og stor risiko for økonomisk tilbagegang.

Parlamentets position

Parlamentets økonomi- og valutaudvalg stemte i december 2023 for at foretage justeringer i pagten. Formålet med ændringerne er at gøre reglerne mere fleksible og give EU-landene mere kontrol.

Blandt ændringerne er:

  • Nye værdier vil definere det krævede tempo for reduktion af overdreven gæld og grænserne for afvigelser fra udgiftsplaner for at give plads til investeringer.
  • En yderligere 10-årig periode til at færdiggøre reduktionen af overdreven gæld.
  • Nye bestemmelser vil tillade flere investeringer og øge det nationale ejerskab af planerne for afbetaling af gælden.

På plenarmødet i januar 2024 stemte Parlamentet for at acceptere udvalgets holdning og indlede forhandlinger med Rådet om den endelige udformning af reglerne.

Find ud af mere