Stop for greenwashing: Sådan regulerer EU grønne påstande

Bild av Pixabay. Källa: Pexels.

EU vil sætte en stopper for greenwashing og give forbrugerne mere information om holdbarheden af de produkter, de køber.

For bedre at beskytte forbrugernes rettigheder, fremme miljøvenlige beslutninger og opbygge en cirkulær økonomi, der genbruger og genanvender materialer, arbejder Europa-Parlamentet på en opdatering af de eksisterende regler om handelspraksis og forbrugerbeskyttelse.

Forbud mod greenwashing

Naturlig, øko, miljøvenlig… Mange produkter har disse mærkater, men meget ofte er disse påstande ikke bevist. EU ønsker at sikre, at alle oplysninger om et produkts indvirkning på miljøet, levetid, reparationsmuligheder, sammensætning, produktion og brug bakkes op af verificerbare kilder.

Hvad er greenwashing?

  • Praksis med at give et falsk indtryk af et produkts miljøpåvirkning eller fordele, hvilket kan vildlede forbrugerne.

For at opnå dette vil EU forbyde:

  • generiske miljøanprisninger på produkter uden bevis
  • påstande om, at et produkt har en neutral, reduceret eller positiv indvirkning på miljøet, fordi producenten kompenserer for udledninger
  • bæredygtighedsmærker, der ikke er baseret på godkendte certificeringsordninger eller etableret af offentlige myndigheder.

Fremme af produkters holdbarhed

Parlamentet ønsker at sikre, at forbrugerne er fuldt ud klar over den garantiperiode, hvor forbrugerne kan anmode om reparation af defekte produkter på sælgerens regning. I henhold til EU-lovgivningen har produkter en garanti på mindst to år. De opdaterede forbrugerbeskyttelsesregler indfører en ny mærkning for produkter med en forlænget garantiperiode.

EU vil også forbyde:

  • at reklamere for varer, der har designfunktioner, som kan reducere produktets levetid
  • at fremsætte udokumenterede påstande om holdbarhed med hensyn til brugstid eller intensitet under normale forhold
  • at præsentere varer som reparerbare, når de ikke er det.

86% af EU’s forbrugere ønsker bedre information om produkters holdbarhed


Baggrund og næste skridt

I marts 2022 foreslog Europa-Kommissionen at opdatere EU’s forbrugerregler for at støtte den grønne omstilling. I september 2023 nåede Parlamentet og Rådet frem til en foreløbig aftale om de opdaterede regler.

MEP’erne godkendte aftalen under plenarforsamlingen i januar 2024. Desuden skal Rådet også skal godkende den, før den kan træde i kraft. EU-landene vil derefter have 24 måneder til at indarbejde opdateringen i deres nationale lovgivning.

Hvad gør EU ellers for at fremme bæredygtigt forbrug?

EU arbejder på andre sager med det formål at beskytte forbrugerne og fremme bæredygtigt forbrug:

  • Grønne anprisninger: EU ønsker at kræve, at virksomheder dokumenterer miljømæssige anprisninger ved hjælp af en standardmetode.
  • Ecodesign: EU ønsker at indføre minimumsstandarder i produktudviklingen for at gøre næsten alle produkter på markedet bæredygtige, holdbare og miljøvenlige.
  • Ret til reparation: EU ønsker at garantere forbrugernes ret til at få produkter repareret og fremme reparation frem for at smide væk og købe nye produkter.

Find ud af, hvordan EU arbejder på at opbygge en cirkulær økonomi