Husholdningernes økonomiske standard er faldet i Sverige – i mindre kommuner med grænse til Norge og Finland var faldet mindst

For første gang siden krisen i 1990'erne faldt den økonomiske standard i Sverige i 2022, viser tal fra SCB, Sveriges statistikmyndighed. Alle kommuner viser fald, men mindre kommuner, der grænser op til Norge og Finland, klarede sig bedst. Foto: Johan Wessman/News Øresund

Nye tal fra SCB viser, at den økonomiske standard faldt i Sverige i 2022. Det er ifølge SCB første gang, at et sådant fald er sket siden den økonomiske krise i 1990’erne, og årsagen til faldet er, at inflationen var højere end indkomsterne, hvilket resulterede i faldende realløn. Tallene viser, at medianen for den samlede arbejdsindkomst for befolkningen i alderen 20 til 64 år faldt med 3,9 pct. i 2022 sammenlignet med året før.

Alle landets kommuner viser fald, men kommunerne Eda (-0,3 pct), Strömstad (-0,8 pct) og Årjäng (-2,1 pct) med grænser til Norge samt Övertorneå (-1,5 pct) og Haparanda (-2,2 pct) med grænser til Finland klarede sig bedst. “Flere af kommunerne med et lille reelt fald i indkomsten ligger i grænseområder, og en årsag kan være, at arbejdet i nabolandene steg igen i 2022 efter et fald under coronapandemien,” kommenterer SCB. Øresund som grænseregion blev ikke fremhævet i sammenligningen, men omkring sundet er der en voksende dansk grænsehandel samt turisme i Skåne knyttet til den svagere svenske kronekurs.