Riksbankchef: Uheldig at vende tilbage til fast valutakurs i Sverige

Erik Thedéen, direktør for Sveriges Riksbank, mener, at det ville have været godt for både svensk økonomi og inflationen, hvis den svenske krone havde været stærkere. Men at gå tilbage til en fast valutakurs, siger han ville være uheldigt. Foto: News Øresund

Den svage svenske krone er ikke gunstig for svensk økonomi og inflationen. Mens en del af eksporten nyder godt af en svagere krone, er det ikke godt for dynamikken i den svenske økonomi, hvis visse virksomheder bliver “dopet”, og hvis andre virksomheder får det meget vanskeligt. Det mener Erik Thedéen, direktør for Riksbanken, der fredag deltog i SEB’s økonomiske seminar i Visby under Almedal-ugen. Der er bred usikkerhed om årsagerne til faldet i kronekursen, men at vende tilbage til en fast valutakurs i Sverige som i Danmark, mener Riksbankdirektøren, ville være uheldigt.

Sammenlignet med april er inflationsudviklingen i Sverige forværret, ifølge Erik Thedéen, direktør for Riksbanken. Det er først og fremmest den underliggende inflation og prispres i den indenlandske servicesektor, hvor der stadig ikke er nogen opbremsning i tempoet i prisstigningerne, der bekymrer Riksbanken, understregede Erik Thedéen under SEB’s økonomiske seminar fredag i Visby.

— Men jeg tror også, at risikobilledet er værre i dag, end det var i april, siger han.

I denne uge valgte Riksbanken at hæve sin ledende rente med 0,25 procentpoint til 3,75, hvilket er det højeste niveau i 15 år. Samtidig hævede Riksbanken også sin prognose for, hvordan den vurderer, at den ledende rente vil udvikle sig fremadrettet. Ifølge Riksbankens vurdering forventes det, at renten forbliver på et topniveau på mindst 4 pct. frem til udgangen af 2025.

Laveste niveau nogensinde mod den danske krone

Den svækkede svenske krone har fået stor fokus, både nationalt og internationalt. I sidste uge passerede den svenske krone sit laveste niveau nogensinde over for den danske krone. Så kunne du veksle 100 svenske kroner for kun 63 kroner. Ifølge Riksbankdirektøren ville det have været godt for økonomien og for inflationsudviklingen i Sverige, hvis kronen havde været stærkere.

— Dette krone-niveau er ikke godt for inflationsudviklingen, og jeg tror heller ikke, det er godt for svensk økonomi. Skadeligt er måske et stærkt ord, men jeg synes ikke, det er godt.

“Man dyrker historien om, at vi er et andet land, end vi reelt er”

Men Thedéen har svært ved at købe den forklaring, at den negative kroneudvikling skyldes, at det går meget dårligere i Sverige rent økonomisk end i mange EU-lande, og Thedéen mener også, at der er en grænse for, hvor lavt den svenske krone kan falde.

— Jeg tror, vi fører en velafbalanceret politik, der vil føre til lavere inflation, uden at den svenske økonomi går ned. Vi har en finanspolitik, som både denne regering og tidligere regeringer har holdt i skak i den forstand, at vi har stabile offentlige finanser. Alle disse faktorer er kendetegnende for stabile og succesrige økonomier, hvor valutaen ikke går ned. Krakkede valutaer sker i lande, der har store underskud på betalingsbalancen, høj inflation, statsbankerot eller generelt dårligt forvaltede økonomier. Der er Sverige ikke, sagde han og fortsatte.

— Vi har en for svag krone, men der er en grænse for, hvor langt det kan gå, fordi vi ikke er sådan et land (økonomisk dårligt ledet, red.). Selv de, der spekulerer mod kronen, bør vide, at der er en grænse for, hvad der er rimeligt, når man sælger kroner. Nu dyrkes en række historier, der næsten kan koges ned til, at vi er et andet land, end vi er. Jeg tror, det vil ændres, når folk indser, at disse historier var lidt overdrevne.

Tror ikke på at følge Danmark og knytte kronen til euroen

Men at gå tilbage til en fast valutakurs, som i Danmark, anses ikke af Thedéen for at være den rigtige vej at gå for Sverige.

— Vi forfølger en stram inflationspolitik, og kronen er med til at bestemme inflationen. Vi har tidligere haft en valutakurspolitik ligesom i Danmark. Jeg synes, det ville være uheldigt med en fast valutakurs, for det har vi kun lidt erfaring med. Det jo en måde at bestemme valutakursen på, men det er ikke der, vi er i dag.

Opfordrer til en eurodebat, der ikke er baseret på valutakurser

Støtten til svensk euromedlemskab er steget i de seneste måneder i Sverige, selv om der stadig er et flertal, der er negativt over for en overgang. På spørgsmålet om, hvorvidt Sverige skal deltage i euro-samarbejdet eller ej, tog direktøren for Riksbanken ikke stilling. Men at have en eurodebat baseret på den nuværende valutakurs er ikke godt, siger Thedéen.

— Vi skal ikke være med i euroen, fordi kronen er 11,80, og så tænke, at vi ikke skal være med, selv når den er 10,80. Vi vil basere beslutningen på en grundig analyse af fordele og ulemper ved at være økonomisk involveret og den politiske effekt af at være involveret eller ej. Det er en vision, som politikerne skal forfølge, men det er sådan, jeg synes, den skal føres. Jeg mener, at det ville være uheldigt, hvis vi skulle have debatter om euroen baseret på de aktuelle valutakurser.

KILDENews Øresund
Tidligere artikelMEP’erne forhandler om de første regler om sikker og transparent AI nogensinde
Næste artikelCirkulær økonomi for tekstiler: tage ansvar for at reducere, genbruge og genanvende tekstilaffald og sætte skub i markederne for brugte tekstiler