16.000 færre byggejob i Sverige som følge af fald i boligbyggeri, ifølge prognose

De samlede anlægsinvesteringer forventes at falde med i alt 14 pct. i Sverige i 2023 og 2024 sammenlignet med et fald på 18 pct. i Skåne. Foto: News Øresund

I 2023 og 2024 forventes det, at man vil opføre omkring 24.000 nye boliger i Sverige om året. Til sammenligning forudser Boverket – der svarer til danske Plan- og Landdistriktstyrelsen – et behov for 67.000 nye boliger årligt. Faldet i boligbyggeriet forventes at føre til tab af 16.000 byggejob i år og næste år, ifølge den seneste prognose fra Byggföretagen, den svenske brancheorganisation. De store byer er særligt påvirket af faldet i boligbyggeriet, og i Stor-Malmø forventes byggeinvesteringerne at falde med 20 pct. i 2023-2024 sammenlignet med 14 pct. for Sverige som helhed.

Højere renter har mindsket efterspørgslen efter nybyggede boliger på markedet, mens høj inflation har gjort det dyrere at bygge. Et fald fra 67.900 påbegyndte boliger i 2021 til 24.000 i år forventes at blive efterfulgt af en stabilisering med 23.600 nye boligbyggerier næste år.

– Investeringerne i nye boliger er nede på samme niveau som ved årtusindskiftet. Vi befinder os i et iltfattigt vækstmiljø, der kvæler boligmarkedet, siger Catharina Elmsäter-Svärd, administrerende direktør for Byggföretagen, i en pressemeddelelse.

Ifølge brancheorganisationens økonomiske prognose går boligbyggeriet langsommere i de store byer. I Malmø forventes de samlede anlægsinvesteringer at falde med 20 pct. i løbet af 2023-2024, mens de for Skåne som helhed forventes at falde med 18 pct. De tilsvarende tal for Göteborg og Stockholm er henholdsvis 15 og 22 pct.

I Sverige som helhed forventes de samlede anlægsinvesteringer at falde med 14 pct. fra topåret 2022 til udgangen af 2024.

– Det står værst til med boligbyggeriet i de tættest befolkede områder. Derfor bør offentlige indkøbere allerede nu have mulighed for at afsætte flere ressourcer til renovering af vand- og kloaksystemer, elnet og anden infrastruktur. Det vil holde byggebranchen i gang, mens boligbyggeriet er faldende,” siger Catharina Elmsäter-Svärd.

Men ifølge prognosen er der også glimt af håb, hvilket skyldes en stigning i investeringer i lokaler og anlægsarbejder. De offentlige investeringer i lokaler forventes stige med 11 pct. i 2023 og yderligere to pct. i 2024. Private anlægsinvesteringer forventes at stige med ni pct. i 2023 og yderligere syv pct. i 2024. Stigningen skyldes investeringer i nye grønne industrianlæg i blandt andet det nordlige Sverige. I den offentlige sektor er der investeringer knyttet til forsvaret og kriminalforsorgen.