17 ud af 25 Interreg-ansøgninger er inden for området innovation og iværksætteri

I den sidste ansøgningsrunde til Interreg ÖKS blev der modtaget 25 ansøgninger. Foto: News Øresund

Innovation og iværksætteri er det område, der har modtaget flest ansøgninger om EU-støtte fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. I alt har Interreg ÖKS modtaget 25 projektansøgninger i anden runde af den nuværende programperiode. 17 af disse er inden for området innovation og iværksætteri. Med hensyn til budgettet står disse 17 ansøgninger for mere end halvdelen af de ansøgte midler, nemlig 27 millioner euro ud af i alt ca. 46 millioner euro. Den samlede pulje for programperioden 2021-2027 er på ca. 140 millioner euro, hvoraf der er 102,2 millioner euro tilbage efter den første ansøgningsrunde sidste år. I juni i år meddeles afgørelsen om, hvorvidt ansøgningerne er blevet godkendt eller afvist .