Skånsk økonomi: Arbejdsmarked, industri og danske turister er lyspunkterne – hårdt for byggebranchen og dagligvarebutikkerne

Trods fortsat høj inflation, stigende renter og faldende realløn er arbejdsløsheden stadig faldende i Sverige og Skåne. Samtidig er situationen meget hård for bygge- og detailsektoren. Foto: News Øresund

Høj inflation, højere renter og faldende reallønninger, men ingen krise i Sverige og Skåne som i 1990’erne eller under finanskrisen i 2008. Siden september 2020 er den månedlige udgift for en familie med to børn, bil og parcelhus i Skåne steget med 9.100 SEK. Faldende reallønninger lægger pres på boligpriserne og privatforbruget, hvilket betyder, at detailhandlen og byggebranchen har det svært. Sidste år faldt antallet af påbegyndte boliger i Skåne med 40 procent. Ordreindgangen i industrien er et lyspunkt sammen med det fortsatte fald i arbejdsløsheden. Samtidig betyder den svage svenske krone, at Skånes økonomi understøttes af det stigende antal danskere, der kommer hertil for at shoppe eller besøge hoteller og restauranter. I modsætning til i Sverige forventes den danske økonomi at fortsætte med at vokse i år. Det fremgår af rapporten Skånsk konjunktur, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Det økonomiske billede er splittet i Skåne. Det er især hårdt for byggeriet og detailhandlen. Boligbyggeriet er bremset op i hele Skåne, men mest i de større byer Malmø og Helsingborg. Husholdningernes omkostningsstigninger og faldende realløn har en negativ indvirkning på detailhandlen, da de er tvunget til at omprioritere deres forbrug. Det siger flere erhvervschefer i Skånes kommuner. På boligmarkedet er boligpriserne begyndt at stabilisere sig i løbet af foråret, og de fleste delområder i Skåne oplever mindre prisstigninger.

Men arbejdsmarkedet viser endnu ingen tegn på opbremsning. I både Sverige og Skåne fortsætter arbejdsløsheden med at falde – selv blandt grupper, der normalt er længere væk fra arbejdsmarkedet. I Skåne faldt arbejdsløsheden til 8,2 procent i april og er nu på det laveste niveau siden 2009. Skåne har dog stadig Sveriges tredjehøjeste arbejdsløshed. Et andet lyspunkt er Skånes industri, som fortsat går stærkt. Det siger flere erhvervschefer i Skånes kommuner. På trods af højere renter og faldende efterspørgsel har Skånes industri indtil videre en god ordreindgang. Men blandt mange er der også en vis bekymring og usikkerhed forud for efteråret, hvis situationen ændrer sig.

Højere inflation, energipriser, fødevarer, boliglånsrenter og brændstof har ført til kraftige omkostningsstigninger for husholdningerne. Siden september 2020 har en familie med to børn i et parcelhus med bil i Skåne haft en øget månedlig udgift på lidt over 9.100 SEK, ifølge rapportens beregninger. Omkostningsstigningerne på udgiftsposterne mad, el, brændstof og renter på realkreditlån er dog aftaget noget efter sidste års kraftige stigning i omkostningerne. Det skyldes især, at prisen på el og brændstof er faldet en smule på det seneste, mens udgifterne til fødevarer og renter på realkreditlån er fortsat med at stige.

KILDENews Øresund
Tidligere artikelDen svenske krone fortsætter med at svækkes
Næste artikelDen 6. juni fejrer Sverige 500 år som nationalstat – brød ud af unionen med Danmark i 1523