Både Sverige og Danmark skærper grænsekontrollen på grund af øget trusselsniveau efter koranafbrændinger

Grænsekontrollen over Øresund er blevet styrket i begge retninger siden 3. august. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Der gennemføres i øjeblikket mere grænsekontrol for rejsende mellem Danmark og Sverige i begge retninger. I sidste uge besluttede begge lande at skærpe kontrollen ved de indre grænser, efter at truslen mod både Danmark og Sverige steg på grund af koranafbrændingerne. Indtil videre ser pendlere dog ikke ud til at blive påvirket, rapporterer TT.

Den danske regering har midlertidigt genoptaget stikprøvekontrollen af rejsende fra Sverige, som blev afskaffet i maj i år. Samtidig er den danske grænsekontrol til Tyskland blevet skærpet. Indtil videre gælder afgørelsen indtil den 17. august.

Den svenske regering har også skærpet den igangværende kontrol ved de indre grænser til blandt andet Danmark gennem en styrket indsat af den svenske politimyndighed. Det falder sammen med, at politiet siden 1. august har fået øgede kontrolbeføjelser i grænseområderne, fremgår det af en beslutning, der blev truffet tidligere på året.

Både den danske og svenske regering henviser i deres afgørelser til den skærpede sikkerhedssituation i landene efter truslerne i kølvandet på koranafbrændinger i begge lande.

Rejsetiden for pendlere ser ikke ud til at stige, ifølge TT, der har talt med Skånetrafiken og Øresundsbroen. Et seks minutters grænsekontrolstop ved Hyllie station er allerede inkluderet i køreplanen for Øresundstogene, der kører fra Danmark til Sverige, og der er ikke noget, der tyder på, at der er planlagt ekstra stop for togene i den modsatte retning. For bilister kan der muligvis være lidt længere kø ved betalingsanlægget i retning mod Sverige, mens kontrollen i den anden retning udføres som stikprøvekontrol på Peberholm.

Källa: News Øresund