Fond på 47 mio. EUR til beskyttelse af SMV’ers intellektuelle ejendomsret i EU i forbindelse med deres covid-19-genopretning og grønne og digitale omstilling

Kilde: Europa-kommissionen

Kommissionen og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har i dag lanceret EU’s nye SMV-fond, som tilbyder EU-baserede SMV’er værdikuponer som hjælp til at beskytte deres intellektuelle ejendomsret. Dette er EU’s anden SMV-fond, som har til formål at støtte SMV’er i deres covid-19-genopretning og den grønne og digitale omstilling i de næste tre år (2022-2024).

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: “Småt er godt — men hvis SMV’erne ønsker at vokse eller at blive førende inden for ny teknologi, er de nødt til at beskytte deres opfindelser og værker, ligesom de større virksomheder gør. Nye idéer og ny ekspertise er den vigtigste merværdi, vi har i EU. Gennem denne fond ønsker vi at støtte SMV’erne, så de kan klare sig igennem disse usædvanlige tider og forblive robuste og innovative i de kommende årtier.”

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: “Det siger sig selv, at SMV’erne har været særlig hårdt ramt af covid-19-krisen. Hvad der derimod stadig gør sig gældende, er, at de udgør rygraden i vores økonomi og vores økonomiske økosystemer. Fonden vil støtte SMV’er i at udnytte værdien af deres innovation og kreativitet. Og dette er afgørende for, at SMV’erne skal kunne rekapitalisere og være drivende i den grønne og den digitale omstilling.”

EU’s SMV-fond vil med et budget på 47 mio. EUR yde følgende former for støtte:

  • godtgørelse af 90 % af de gebyrer, som medlemsstaterne opkræver for IP Scan-tjenester, som foretager en helhedsvurdering af den ansøgende SMV’s behov med hensyn til intellektuel ejendomsret under hensyntagen til det innovative potentiale ved dens immaterielle aktiver
  • godtgørelse af 75 % af de gebyrer, der opkræves af kontorer for intellektuel ejendomsret (bl.a. de nationale kontorer for intellektuel ejendomsret, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret samt Beneluxlandenes Kontor for Intellektuel Ejendomsret) for indregistrering af varemærker og design
  • godtgørelse af 50 % af de gebyrer, som Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret opkræver for at tildele international beskyttelse af varemærker og design
  • godtgørelse af 50 % af de gebyrer, som de nationale patentkontorer opkræver for indregistrering af patenter i 2022
  • fra 2023 vil der evt. kunne ydes godtgørelse for endnu flere tjenesteydelser, f.eks. delvis godtgørelse af omkostninger ved søgning efter patenter på tidligere værker (“kendt teknik”), indgivelse af patentansøgning samt advokatrådgivning om privatpersoners intellektuelle ejendomsret (patentindregistrering, patentlicensaftaler, værdiansættelse af intellektuel ejendomsret, alternativ tvistbilæggelse m.v.).

SMV’erne har behov for en fleksibel værktøjskasse vedrørende intellektuel ejendomsret samt hurtig finansiering, så de kan beskytte deres innovationer. Derfor dækker EU’s nye SMV-fond som noget helt nyt også patenter. Kommissionens finansieringsbidrag på 2 mio. EUR vil gå udelukkende til patentrelaterede tjenester. Eksempelvis kan en SMV søge om godtgørelse af registreringsgebyret for at patentere sin opfindelse i en given medlemsstat.

EUIPO vil forvalte SMV-fonden gennem indkaldelser af forslag. Den første indkaldelse iværksættes i dag på EUIPO’s websted.

For at sikre retfærdig og ligelig behandling af potentielle støttemodtagere og sikre effektiv forvaltning af foranstaltningen vil ansøgningen om tilskud være åben i hele perioden 2022-2024. Ansøgningerne vil blive behandlet og vurderet ud fra først til mølle-princippet. SMV’er uden erfaring inden for intellektuel ejendomsret opfordres til først at ansøge om en IP Scan-tjeneste og derefter om de øvrige tjenester.

På EU’s industridage (den 8.-11. februar 2022) vil der blive afholdt et særligt møde om SMV-fonden, hvor SMV’er vil få mulighed for at stille spørgsmål til de eksperter, der forvalter fonden, og modtage en praktisk vejledning i, hvordan man ansøger om de forskellige tjenester. Denne ekstraordinære samling er berammet til den 11. februar 2022. Man kan følge den virtuelt ved at tilmelde sig EU’s industridage.

Baggrund

EU er nødt til at styrke SMV’ernes modstandsdygtighed, således at de kan klare de aktuelle udfordringer, som covid-19-krisen har affødt, og hjælpe dem til at omstille sig til grønne og digitale teknologier. EU udnytter værdien af de immaterielle aktiver, som dets virksomheder skaber, udvikler og udveksler, ved at hjælpe dem med at forvalte disse aktiver mere effektivt og ved at yde finansiel støtte og give udvidet adgang til finansiering.

Kommissionen offentliggjorde i november 2020 handlingsplanen for intellektuel ejendomsret til støtte for EU’s genopretning og modstandsdygtighed. Blandt handlingsplanens prioriteter har Kommissionen forpligtet sig til at fremme effektiv anvendelse og udbredelse af værktøjer vedrørende intellektuel ejendomsret, især blandt SMV’er. Rent konkret har Kommissionen ydet finansiel støtte til SMV’er, der er blevet berørt af covid-19-krisen, og hjulpet dem med at forvalte deres porteføljer for intellektuel ejendomsret og med at bevæge sig hen imod grønne og digitale teknologier.

I 2021 oprettede Kommissionen sammen med EUIPO en EU’s første SMV-fond, som yder tjenester i forbindelse med godtgørelse af omkostningerne til IP Scan og nationale omkostninger til indregistrering af varemærker og design. Der er nu brugt 6,8 mio. EUR af budgettet, som er gået til 12 989 SMV’er fordelt på samtlige 27 EU-lande. I alt blev der i det første år af den oprindelige SMV-fond ydet 28 065 tjenester, hvilket viser, at foranstaltningen har været yderst vellykket.

Kilde: Europa-kommissionen

Tidligere artikelHvad franske MEP’er forventer af deres lands formandskab
Næste artikelFormand Sassoli vil blive hædret på plenarmødet