Ny rapport fra Sveriges statistikmyndighed: Otte ud af ti uledsagede mindreårige, der kom til Sverige i 2015, har et job

I 2015 søgte mere end 35.000 uledsagede mindreårige om asyl i Sverige. En ny rapport fra Sveriges statistikmyndighed viser, at knap syv ud af ti kvinder og godt otte ud af ti mænd med opholdstilladelse som uledsagede mindreårige var i beskæftigelse i november 2022. Asylansøgere på Malmö Centralstation i efteråret 2015. Foto: News Øresund

Mere end 20.000 af de 35.000 uledsagede mindreårige, der søgte asyl i Sverige i 2015, bor der stadig. Næsten syv ud af ti kvinder og godt otte ud af ti mænd med opholdstilladelse som uledsagede mindreårige var ansat i november 2022. Det viser en ny rapport fra SCB, Sveriges statistikmyndighed, som kortlægger, hvordan gruppen af uledsagede piger og drenge født i 1999, og som kom til Sverige i 2015, beskæftiger sig, er blevet uddannet samt hvor og med hvem, de bor. Sundhed og omsorg samt socialvæsenet er de mest almindelige erhvervsområder blandt beskæftigede uledsagede mindreårige, både blandt kvinder og mænd. Et flertal har en gymnasial uddannelse, men de fleste har ikke fået en eksamen. 70 pct. af de uledsagede mænd har en indkomst på mindst tre indkomstgrundlag, hvilket er det højeste indkomstniveau i statistikken.

13.000 af de børn, der søgte asyl i 2015, har fået opholdstilladelse som uledsagede mindreårige. Mere end 7.000 har fået asyl efter den såkaldte gymnasielov – en lov fra 2018, der giver uledsagede unge, der studerer, mulighed for at få permanent opholdstilladelse, hvis de kan forsørge sig selv efter studiet.

Mest almindeligt at arbejde inden for sundhed og social pleje
67 pct. af kvinderne og 82 pct. af mændene er ansat i gruppen med opholdstilladelse som uledsaget mindreårig. Blandt mænd med opholdstilladelse efter gymnasieloven er beskæftigelsen endnu højere – 85 pct. er i beskæftigelse. Antallet af kvinder, der har fået opholdstilladelse efter gymnasieloven, udgør kun 2 pct. og det er for få til at kunne følge op, fremhæver SCB i rapporten.

Hovedparten, både kvinder og mænd, arbejder i sundheds- og socialsektoren. Tre ud af fire beskæftigede kvinder arbejder inden for sundheds- og socialvæsenet. Blandt mændene i gruppen af uledsagede mindreårige er der 38 pct, der arbejder i sektoren. Af de mænd, der har opholdstilladelse efter gymnasieloven, er der 34 pct.

– Det er en stor forskel i forhold til dem, der er født i Sverige. Især for mænd er det en lille andel i den branche, 5 pct. Og 20 pct. for kvinder, siger Karin Lundström, demograf hos SCB, i en pressemeddelelse.

Et flertal har en gymnasial uddannelse – men de fleste har ikke en fået en eksamen
Rapporten bemærker, at et flertal af uledsagede mindreårige har en gymnasial uddannelse. Blandt både uledsagede kvinder og mænd er det mest almindeligt at have afsluttet en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, især inden for teknologi og produktion eller sundhed og social omsorg.

De fleste har dog ikke en gymnasial eksamen, påpeger SCB. Blandt de uledsagede kvinder, der har gennemført en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, har kun en fjerdedel afsluttet med en eksamen. For uledsagede mænd er det tilsvarende tal 31 pct. Andelen med en uddannelse er lidt lavere både blandt personer med opholdstilladelse efter gymnasieloven og blandt dem, der kom til Sverige med forældre.

En stor del af mændene har en indkomst
Med hensyn til indkomst skiller de uledsagede mænd sig ud i forhold til mænd født i Sverige i samme år, 1999, og andre flygtninge født i det år, som kom til Sverige i 2015. Blandt mændene i begge asylgrupper er der ca. 70 pct, der har en indkomst på mindst tre indkomstgrundlag, hvilket er det højeste indkomstniveau i statistikken.

– Andelen af mænd med en indkomst på mindst tre indkomstgrundlag er markant højere blandt uledsagede mindreårige end blandt mænd født i Sverige eller blandt andre flygtninge på samme alder, siger Karin Lundström.

Blandt kvinder har omkring fire ud af ti en arbejdsrelateret indkomst på mindst 3 indkomstgrundlag, viser rapporten. Tre indkomstgrundlag svarer til en indkomst på knap 18.000 kr. om måneden.

Fakta: De uledsagede mindreårige

I 2015 ansøgte mere end 35.000 uledsagede mindreårige om asyl i Sverige. Dette omfatter børn under 18 år, der kom til Sverige uden en forælder eller anden værge. Mere end 13.000 har fået opholdstilladelse som uledsagede mindreårige, og lidt over 7.000 har fået opholdstilladelse efter den såkaldte gymnasielov. Begge grupper domineres af drenge fra Afghanistan. I gruppen, der havde fået opholdstilladelse som uledsaget mindreårig, var 87 pct. drenge. Andelen af drenge i gymnasiegruppen var 98 pct. Omkring fire ud af ti var svenske statsborgere ved udgangen af 2022. De, der fik opholdstilladelse efter gymnasieloven, kunne få permanent opholdstilladelse, hvis de fik arbejde efter gymnasiet. Omkring halvdelen af dem havde permanent opholdstilladelse i 2022.