Ny historisk milepæl i Danmark: Beskæftigelsen er nu på over 3 millioner

Beskæftigelsen er steget med næsten 200.000 personer siden før pandemien i Danmark. Foto og grafik: News Øresund

Energikrisen, høj inflation og stigende renter fik mange økonomer til at forudse, at dansk beskæftigelse ville falde, men den fortsætter tværtimod med at stige. I august passerede det danske arbejdsmarked en historisk milepæl, idet beskæftigelsen steg med 4.300 personer til over 3 millioner lønmodtagere, hvilket er første gang nogensinde. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at beskæftigelsen siden januar 2020 – før pandemien – er steget med næsten 200.000 personer. Ældre i Danmark bliver længere på arbejdsmarkedet, mens udenlandsk arbejdskraft bidrager stærkt til stigende beskæftigelse.

Med undtagelse af et mindre fald fra juli til august er den danske beskæftigelse nu steget 28 måneder i træk. Alene det seneste år er beskæftigelsen steget med næsten 37.000 personer, og udviklingen på arbejdsmarkedet overrasker fortsat eksperterne.

— Man kan godt undre sig over, at beskæftigelsen bliver ved med at stige, for Europas økonomi er i bedste fald stagnerende, og det er Danmarks også, hvis man ser bort fra Novo Nordisk. I den situation ville virksomhederne normalt få færre ansatte, men denne gang har der været mange ubesatte stillinger at fylde og også brug for flere hænder i dele af servicesektoren, siger Danske Banks cheføkonom Las Olsen i en kommentar til Børsen.

Statistikken omfatter ikke selvstændige; men når disse regnes med, har Danmark faktisk i flere år haft en beskæftigelse på mere end 3 mio. personer. I Sverige er beskæftigelsen steget med næsten 183.000 personer siden januar 2020 og udgjorde 5.287.000 beskæftigede i september, ifølge tal fra Sveriges Statistik, SCB.

En stigning i antallet af ældre danskere på arbejdsmarkedet og udenlandsk arbejdskraft er en stor bidragyder til denne udvikling

Den langsigtede udvikling på det danske arbejdsmarked viser en markant stigning blandt to grupper. Den ene er gruppen af ældre, der i stigende grad bliver længere på arbejdsmarkedet. En analyse fra PFA, som Børsen var de første til at berette om, viser, at andelen af ældre over 55 år nu er den gruppe, der udgør den største andel af den beskæftigede befolkning i Danmark. For 10 år siden var det den fjerdestørste gruppe på arbejdsmarkedet med 18,5 pct. af den samlede arbejdsstyrke. I dag er 22,7 pct. af den danske arbejdsstyrke 55 år eller ældre. Det betyder, at beskæftigelsen i denne gruppe er steget med 55 pct. på 10 år.

Den anden gruppe, der i høj grad har bidraget til stigningen i beskæftigelsen i Danmark, er den udenlandske arbejdskraft. I august 2023 var der over 310.000 fuldtidsansatte udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked mod knap 223.000 i januar 2020, viser tal fra jobindsats.dk. Tæller man alle udenlandske medarbejdere i Danmark med, er udviklingen gået fra godt 285.000 til knap 380.000 i samme periode.

FAKTA: Højere beskæftigelsesfrekvens i Sverige
På trods af at arbejdsløsheden er højere i Sverige, er en større andel af svenskere end danskere mellem 15 og 74 år i arbejde. I Sverige var 5.314.700 personer beskæftiget i andet kvartal i år, hvilket svarer til en beskæftigelsesfrekvens på 70,2 pct. I Danmark var 2.986.100 personer beskæftiget i andet kvartal i år, hvilket svarer til en beskæftigelsesfrekvens på 68,1 pct. Beskæftigelsesfrekvensen viser andelen af beskæftigede i befolkningen inden for et udvalgt aldersinterval, i dette tilfælde mellem 15 og 74 år.

Kilde: News Øresund/Eurostat