Nye indkomstregler for udenlandsk arbejdskraft påvirker ikke Skåne i væsentlig grad

Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher i Skåne, der er mest påvirket af, at indkomstgrænsen for udenlandske lønmodtagere, der kan få visum til Sverige, er blevet hævet. Foto: News Øresund - Jenny Andersson

Den 1. november blev indkomstgrænsen for udenlandske lønmodtagere i Sverige, fra lande uden for EU/EØS, mere end fordoblet fra 13.000 svenske kroner til 27.368 svenske kroner (80 pct. af medianlønnen) om måneden. Men konsekvensen af stigningen vil være begrænset i Skåne, hvor især hotel- og restaurationsbranchen samt rengøringsbranchen vil blive berørt, ifølge en ny rapport fra Region Skåne, der blev offentliggjort i denne uge. En stigning til 100 pct. af medianlønnen, som nu diskuteres, vil derimod have en betydeligt større indvirkning på flere brancher, ifølge rapporten.

I den svenske debat har mange luftet det perspektiv, at sundhed og pleje risikerer at blive negativt påvirket af den forhøjede indkomstgrænse for arbejdsmigranter, men i Skåne vil konsekvensen være lille, fastslår rapporten, som er baseret på data fra folkeregistret og data om udbetalt løn. Det er først og fremmest hotel- og restaurationsbranchen samt rengøringsydelser, der rammes, og effekten beskrives af Region Skåne som begrænset. I hele landet anslås omkring 20 pct. af udenlandske lønmodtagere at blive påvirket, ifølge data fra det svenske Migrationsverket.

Men hvis niveauet blev hævet til 100 pct. af den svenske medianløn, ville andelen af mennesker, der blev stoppet af indkomstgrænsen, næsten blive fordoblet i Skåne. Ifølge rapporten vil dette have stor indvirkning på brancher som industriservice og byggeri, og i stort set alle ansatte i hoteller og restauranter vil falde under indkomstgrænsen.

Størstedelen af de indvandrere fra lande uden for EU/EØS, der kommer til Sverige som lønmodtagere, arbejder i erhverv, der kræver videregående uddannelse – det er især almindeligt, at de arbejder inden for it og teknologi.