Hvorfor er lovgivningen om ret til reparation i EU vigtig?

Bilede: Pixabay

Find ud af hvorfor MEP’erne ønsker en lovgivningsmæssig garanti for “retten til reparation”, og hvad de foreslåede tiltag konkret indebærer.

At smide ting væk, der ellers kunne repareres, har en enorm miljøpåvirkning, da det fører til 35 millioner tons affald om året i EU. Retten til reparation anses for at være et vigtigt skridt for målsætningen om at få en cirkulær økonomi og dermed for EU til at blive klimaneutralt i 2050.

I november 2023 vedtog Parlamentet sin forhandlingsposition vedrørende nye tiltag, der skal styrke retten til reparation. Udkastet til lovgivning har til formål at fremme et mere bæredygtigt forbrug ved at gøre det lettere at reparere defekte genstande, og dermed reducere mængden af affald og støtte reparationsbranchen.

Parlamentets forhandlingsposition sigter mod at ændre et forslag fra Europa-Kommissionen fra marts 2023 om fælles regler til fremme af reparation af varer.

Fire grunde til ret til reparation

  • En anden udfordring for at gøre forbruget mere bæredygtigt er den planlagte forældelse: nogle produkter er designet til at holde op med at virke efter et bestemt stykke tid eller mængde brug. I nogle tilfælde kan komponenterne fikses på en sådan måde, at de kan tages ud eller blive erstattet.
  • Reparationer af elektroniske produkter vil være godt for miljøet og føre til mindre brug af ressourcer, mindre drivhusgasudslip og mindre energiforbrug.
  • Elektronik er den hurtigst voksende affaldskilde i EU, men ikke meget af det bliver genanvendt.

Se vores infografik om fakta og tal og e-affald

Hvad handler lovgivningen om ret til reparation om?

Europa-Parlamentet har været for at forbedre forbrugernes ret til reparation det seneste årti og har fremsat en række konkrete forslag til Europa-Kommissionen for at gøre reparationer mere systematiske, omkostningsbesparende og attraktive.

Parlamentets forslag til lovgivning har til formål at gøre reparationer mere attraktive og tilgængelige for forbrugerne:

  • Sælgere bør være forpligtet til at prioritere reparation inden for den lovpligtige garantiperiode, hvis det er billigere eller koster det samme som at udskifte en vare. Den lovpligtige garanti bør forlænges med et år, når et produkt er blevet repareret.
  • Forbrugerne bør have ret til at anmode om reparation af produkter som vaskemaskiner, støvsugere, smartphones og cykler, efter at garantien er udløbet.
  • Erstatningsudstyr bør tilbydes til låns, så længe reparationen varer.
  • Onlineplatforme bør hjælpe forbrugerne med at finde lokale reparatører i deres område.
  • Forbrugerne bør tilbydes incitamenter til at reparere produkter i stedet for at udskifte dem med nye.
  • Producenter bør give fri adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation.
  • Der bør tilbydes information om, hvorvidt enheder kan repareres.

Næste skridt

Parlamentet er klar til at indlede forhandlinger med Rådet om den endelige lovtekst, så snart Rådet har vedtaget sin forhandlingsposition.