Nationalbanken advarer om, at svensk frasalg af danske ejendomsporteføljer kan føre til prisfald i Danmark

Frasalg af store danske ejendomsporteføljer fra svenske ejendomsselskaber kan påvirke værdien af dansk erhvervsejendom, skriver Nationalbanken i sin seneste finansielle stabilitetsrapport. Foto: News Øresund

Flere af de svenske ejendomsselskaber har meddelt, at de vil sælge ud af deres ejendomsporteføljer for at refinansiere deres gæld. I tilfælde af et større frasalg af danske ejendomsporteføljer kan det føre til et fald i prisen på danske ejendomme. Det advarer danske Nationalbanken om i sin seneste finansielle stabilitetsrapport. Ifølge Nationalbanken har danske ejendomsselskaber ikke de samme refinansieringsrisici som svenske virksomheder, da de fleste af dem finansierer sig selv gennem realkreditlån med lang løbetid.

Et frasalg af store danske ejendomsporteføljer fra svenske ejendomsselskaber kan presse priserne ned og påvirke værdien af danske erhvervsejendomme, skriver Nationalbanken i rapporten. Priskorrektionerne fra mulige frasalg vil også have en relativt stor effekt lige nu, da transaktionsniveauet er lavt. Samtidig er priseffekten af de svenske ejendomsselskabers beholdning af danske ejendomsporteføljer i forhold til det samlede danske marked begrænset, påpeger Nationalbanken. På nuværende tidspunkt har de svenske selskaber fast ejendom i Danmark for 99 mia. danske kroner og gæld til det danske kreditinstitut for i alt 43 mia. kr.

Danske ejendomsselskaber står ikke over for de samme refinansieringsrisici
Nationalbanken påpeger også, at danske ejendomsselskaber ikke har de samme refinansieringsrisici som svenske virksomheder. Årsagen til dette er, at svenske virksomheder i vid udstrækning finansierer sig selv med erhvervsobligationer med korte løbetider. Som følge heraf har de stor gæld, der skal refinansieres i de kommende år. Det er ikke tilfældet blandt danske ejendomsselskaber. De finansieres hovedsagelig gennem realkreditlån, som i vid udstrækning har længere løbetider. “De danske ejendomsselskaber har kun erhvervsobligationer i et begrænset omfang
og derigennem en begrænset refinansieringsrisiko”, skriver Nationalbanken i rapporten.