København ønsker at investere i det større alternativ til udvidelsen af metroen – hvilket gør det muligt at udbygge en Øresundsmetro til Malmø

Københavns politikere vil investere i en dyrere og større udvidelse af byens metro, M5 lilla med ti stationer, som i fremtiden vil gøre det muligt også at udbygge en Øresundsmetro til Malmø. Foto: News Øresund. Kort: Københavns Kommune

Onsdag meddelte Københavns Kommune, at forligskredsen bag Lynetteholm havde besluttet at arbejde videre med den nye metrolinje M5 lilla med ti stationer og med planlagt åbning i 2035. I slutningen af marts i år skal politikerne i Københavns Kommune og i Folketinget formelt tage stilling til, om det er denne mulighed, der skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering. Samtidig vil politikerne iværksætte en undersøgelse af en udvidelse af metrosystemet til flere bydele som Bispebjerg og Hvidovre “men også til Malmø”.

Når København skal udvide metrosystemet med en ny linje M5, har to forslag været i høring: M5 orange med fire stationer og et prisoverslag på 5,5 milliarder kroner og M5 lilla, som nu er udvidet til ti stationer og et prisoverslag på 14,7 milliarder kroner beregnet efter de oprindelige ni stationer og angivet i 2020-værdien. Det dyrere og større forslag M5 lilla, som politikerne nu anbefaler, indebærer samtidig en mulighed for i fremtiden at udbygge en metro til Malmø, Øresundsmetroen.

Muligheden for at udbygge M5 lilla under Øresund fremgår allerede i pressemeddelelsens indledningen: “København skal i 2035 være bundet endnu bedre sammen med metro mod Refshaleøen og Lynetteholm. Derfor har forligskredsen bag Lynetteholm nu besluttet at arbejde videre med en ny metrolinje M5. Samtidig vil kredsen igangsætte en undersøgelse af metronettets udvidelse til flere bydele – for eksempel Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Valby, Amager, Frederiksberg, Hvidovre, men også Malmø.

– Men jeg synes, det er helt oplagt, at vi allerede nu starter undersøgelsen af, hvordan vi får metro til andre bydele. Det kan for eksempel være til Nordvest, Frederiksberg og Hvidovre – og på sigt mod Malmø. Jeg håber, at mine kollegaer vil være med til skabe mere metro på tværs af hele København,” siger Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen(S) i en kommentar.

Den formelle beslutning om en udvidelse af metroen er endnu ikke truffet – men tidsplanen er klar.

Den 21. februar mødes Økonomiudvalget i Københavns Kommune og beslutter “omkring” den kommende M5-linje. Det forventes også besluttet at igangsætte en undersøgelse af en udvidelse af M5 som en ringlinje med stationer på Rigshospitalet, Stengade og Forum. Arbejdet med at undersøge en udvidelse af Metroen til flere bydele forventes at blive koordineret med arbejdet med den kommende kommuneplan for 2024.

I første kvartal af 2023 vil der blive en politisk drøftelse af hvidbogen på baggrund af høringssvarene til de to forslag, der er udarbejdet til linjeføringen af den nye metrolinje M5. Herefter vil det politiske flertal i Folketinget og kommunen, i relation til den tidligere beslutning om at anlægge den kunstige halvø Lynetteholm, tage stilling til hvilket alternativ til M5, der skal have en miljøkonsekvensvurdering. Dagens pressemeddelelse fra Københavns Kommune viser, at politikerne i øjeblikket foretrækker det større og dyrere alternativ M5 lilla.

I 2023-2024 gennemføres miljøkonsekvensvurderingen, som afsluttes med en otte ugers høringsrunde. Herefter ventes Folketinget at tage stilling til en anlægslov og give officiel tilladelse til projektet.

I 2025 vil der blive modtaget tilbud på udvidelsen af den københavnske metro.

2026-2034: Anlægsfase.

I 2035 forventes metroens nye M5-linje at blive taget i brug.

Metroens nye linje M5 har ti stationer og anslås at koste 14,7 milliarder kroner (2020-priser) for ni af de ti stationer. Strækningen fra Lynetteholm til den tiende station ved Østerport indgår ikke i det angivne omkostningsoverslag. Prisen er angivet som et restfinansieringsbehov ud over det, som billetindtægterne kan finansiere.

Metro-linje M5 lilla får ti stationer
• København H
• Bryggebroen (ny)
• DR Byen
• Amagerbrogade Syd (ny)
• Lergravsparken
• Prags Boulevard (ny)
• Refshaleøen (ny)
• Lynetteholm Syd (ny)
• Lynetteholm Nord (ny)
• Østerport

Linje M5 kan udvides med yderligere tre stationer i en ringbane
• Rigshospitalet
• Stengade
• Forum