Kraftigt fald i unges pendling over Øresund

Færre og færre unge pendler over Øresund, viser en analyse fra Øresundsinstituttet. Foto: News Øresund

Pendlingen over Øresund er blevet ramt af en alderskrise. Mere end 70 pct. af grænsependlerne er over 35 år, mens andelen af unge grænsependlere i alderen 16-24 år er faldet fra 16,7 pct. i spidsbelastningsårene for ungdomspendling i 2007 til 5,3 pct. ifølge de seneste tal fra 2020 og 2021. Det viser en analyse fra Øresundsinstituttet, der er udarbejdet i et praktiksamarbejde med Malmö Universitet. Den samlede pendling over Øresund toppede i 2008 med 19.725 personer, hvoraf 3.090 var unge pendlere. I 2021 pendlede 16.542 personer over Øresund, hvoraf 874 var unge.

Ifølge en pendlingsstatistik fra Øresundsdatabasen udgjorde 16-24-årige pendlere 16,7 pct. af Øresundspendlerne i 2007, mens pendlere over 35 år udgjorde 43,5 pct. Siden da er andelen af unge grænsependlere faldet kraftigt, mens andelen af ældre er steget. Ifølge de seneste tal fra 2021 udgjorde unge 5,3 pct. af grænsependlerne, mens andelen af pendlere over 35 år er vokset til over 70 pct. I analysen beskrives det som en alderskrise for Øresundspendling.

Unge pendlere i alderen 16-24 år ser ud til at være særligt følsomme over for kriser, konstaterer Øresundsinstituttet. Samtidig har de unges opfattelse af mulighederne for at pendle over Øresund været påvirket af en lang række kriser: Finanskrisen, migrationskrisen, pandemien og inflationskrisen. Efter finanskrisen kom andelen af unge pendlere sig aldrig op på samme niveau, og mens det samlede antal pendlere allerede var vendt tilbage til niveauet før pandemien i 2021, haltede andelen af unge pendlere bagefter.

Källa: News Øresund

KILDENews Øresund
Tidligere artikelOmfattende dræning har banet vejen for iltsvindet i de danske fjorde
Næste artikelNyt fossilfrit stålværk i Luleå reducerer Sveriges CO2-udledning med syv procent