Hvorfor er de nye EU-regler for politiske annoncer vigtige?

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Digitale teknologier har ført til store forandringer for politisk reklame online og kan, hvis de ikke bliver reguleret, skade befolkningers demokratiske rettigheder.

Politiske annoncer, offline eller online, spiller en nøglerolle i at påvirke holdninger til de politiske systemer, valgte ledere og meninger, særligt forud for valgene.

De seneste år er valgkampagner blevet ændret af de digitale teknologier og de sociale medier, der tilbyder de politiske aktører en massiv rækkevidde til billige penge.

Da dette gør det muligt for flere stemmer at blive hørt, kan de nye teknologier misbruges til at sprede falsk information, fragmentere den politiske debat og manipulere vælgerne.

Udnyttelse af de teknologiske muligheder

De øgede muligheder og udfordringer ved big data spiller en nøglerolle. Når individer bruger de sociale medieplatforme og andre digitale tjenesteudbyddere, kan de indsamle personlig data. Den høstede data kan bruges til at definere brugernes præferencer, levevis og interesser og muliggøre mikromålretning.

Teknologien og dataen gør det muligt for ondsindene aktører at mikromålrette rækkevidden til forskellige grupper og skræddersy budskaber kun for dem – i mange tilfælde spille på deres frygt og frustrationer – ofte ved brug af desinformation.

Mikromålrettede budskaber kan også bruges til at skabe et online ekkokammer, hvor personer bliver eksponeret for kun en type af information, hvilket forvrænger deres oplevelse af den offentlige diskurs.

Behandlingen af følsom, personlig data til reklamepraktisser som f.eks. mikromålretning har vist sig at have negative konsekvenser for borgernes rettigheder herunder for meningsfriheden, adgang til objektivt, transparent og pluralistisk information og deres evne til at foretage politiske beslutninger.

Gennemsigtighed for annoncers oprindelse

Befolkningen kan også vildledes angående, hvem der står bag indholdet. For eksempel kan noget, der ligner neutral information, faktisk være sponsoreret af en instans fra et andet land, der forsøger at påvirke valget.

Mangel på harmoniserede regler

Det er en ulempe for de, der ikke udnytter disse praktisser, og det skader retfærdigheden og lige muligheder især op til valgene.

Selvom reklamer online og offline går på tværs af grænserne, er der ikke nogen bred EU-lovgivning på området.

Traditionelle regler kan være ineffektive, da de ofte er svære at håndhæve online, hvor nye teknologier og værktøjer skaber muligheder for at påvirke og ramme bestemte vælgergrupper.

Nye EU-regler for politisk annoncering

Til at opbygge en mere sikker og fair digital tilstedeværelse vedtog Europa-Parlamentet Den Digitale Tjenestesforordning (DSA) og Den Digitale Markedsforordning i 2022.

I februar 2023 støttede Parlamentet et forslag om komplementerende regler, der skal forebygge misbrug af politisk reklame både online og offline. Parlamentets forhandlere vil gerne nå frem til en aftale med EU-landene i god tid forud for EU-valgene i 2024.

I en plenardebat forud for afstemningen sagde Sandro Gozi (Forny Europa, Frankrig), der er ordfører for Parlamentet på området: “Vi ønsker mere gennemsigtighed, vi ønsker bedre beskyttelse mod desinformation og udenlandsk indflydelse, vi ønsker et indre marked med sand og ægte politisk reklame.”

Læs mere om hvad de nye regler for politiske reklamer handler om, og hvad Parlamentet kæmper for.