Øresundsregionen voksede med 30.000 indbyggere i 2023 – den stærkeste befolkningstilvækst på dansk side

Københavns Kommune voksede i løbet af det sidste år med knap 5.700 personer til i alt 659.350 indbyggere. Foto: News Øresund

I 2023 steg Øresundsregionens befolkning med over 29.700 indbyggere, svarende til 0,7 pct, til 4.185.801 indbyggere. Det var den laveste befolkningstilvækst i regionen siden 2020 og var også lavere end gennemsnittet i den seneste tiårsperiode. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik og SCB, Sveriges statistikmyndighed. Befolkningen i regionen steg dog procentuelt mere end både Danmarks og Sveriges befolkning på landsplan. Ligesom i 2022 steg indbyggertallet mest på den danske side af Øresund, hvor antallet af indbyggere steg med 22.300 personer, hvilket svarer til en befolkningstilvækst på 0,8 pct. Greater Copenhagen-geografien, som også omfatter Halland Län, steg ligesom Øresundsregionen med 0,7 pct. i indbyggertallet sidste år.

Land/regionBefolkning 2023Ændring på et år (antal)Ændring på et år (%)
Sverige10.551.70730.1510,3%
Danmark5.961.24928.5950,5%
Skåne1.421.7817.4570,5%
Region Hovedstaden1.911.06719.1961,0%
Region Sjælland852.9533.0960,4%
Øresundsregionen4.185.80129.7490,7%
Greater Copenhagen-geografien*4.529.54730.6900,7%

Kilde: Danmarks Statistik og SCB
*Greater Copenhagen-geografi omfatter udover Øresundsregionen også Halland Län. Hallands indbyggertal steg i 2023 med knap 950 personer til i alt 343.746 indbyggere.

Laveste befolkningstilvækst i Sverige siden 2001

Sidste år havde Sverige den laveste befolkningstilvækst i 22 år, en stigning på knap 30.200 indbyggere. Det svarede til en stigning på 0,3 pct. Den lavere befolkningstilvækst i landet skyldtes et fald i fødsler, færre indvandringer samt et højere antal udvandringer, skriver SCB. Ved årsskiftet udgjorde Sveriges befolkning således 10.551.707 personer.

Storbyområderne voksede mere end landsgennemsnittet, med Stockholm i toppen med 0,6 pct. Skånes indbyggertal steg i alt med 0,5 pct, men i godt halvdelen af ​​regionens kommuner faldt indbyggertallet sidste år. Befolkningstilvæksten var størst i Lund (1,5 %), Staffanstorp (1,4 %) og Ängelholm (1,4 %).

Malmøs befolkning voksede med knap 4.800 mennesker, en stigning svarende til 1,3 pct. Talmæssigt var det den næsthøjeste stigning i landet i løbet af året efter Gøteborg, hvor indbyggertallet steg med knap 7.800 personer.

Største befolkningstilvækst i Region Hovedstaden

Den danske befolkning voksede sidste år med knap 28.600 personer til over 5.961.000 indbyggere. Det betyder en befolkningstilvækst på 0,5 pct, altså noget lavere end Øresundsregionens samlede befolkningstilvækst. Det var samtidig landets laveste befolkningstilvækst siden 2020 og betød en lidt lavere vækst end gennemsnittet over den seneste tiårsperiode på 0,6 pct.

Blandt landets fem regioner steg indbyggertallet mest i Region Hovedstaden med 1,0 pct. Når det gælder befolkningstilvækst på kommuneniveau, lander 7 af Region Hovedstadens 29 kommuner i top med Brøndby (5,2 %), Vallensbæk (4,5 %) og Rødovre (4,1 %). Københavns Kommune voksede med knap 5.700 personer i 2023 til i alt 659.350 indbyggere ved årsskiftet. Det betyder en befolkningstilvækst på 0,9 pct.

Ligesom i Sverige skyldtes den lave befolkningstilvækst et fald i antallet af fødsler, mens antallet af indvandringer faldt, og antallet af udvandringer steg i forhold til 2022. Selvom antallet af dødsfald også faldt, var den naturlige befolkningstilvækst (fødsler minus dødsfald) negativ i 2023 ligesom i 2022. Før det var det senest i 1988, at den naturlige befolkningstilvækst var negativ i Danmark.

Greater Copenhagens geografi voksede med 0,7 pct

Det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen omfatter udover Øresundsregionen også Region Halland. I Greater Copenhagen-geografien steg indbyggertallet med 30.960 til 4.529.547 indbyggere i 2023 – også en stigning på 0,7 pct. Sidste år var stigningstakten 1 pct. Hallands indbyggertal steg sidste år med knap 950 personer til i alt 343.746 indbyggere.