København har bevilget 2,5 mio. kr. til metroanalyse – undersøger udbygning omkring København og til Malmø

Den lilla linje M5 med 10 stationer. Kort: Københavns Kommune, foto: News Øresund

I slutningen af sidste uge bevilgede politikerne i Københavns borgmesterrepræsentation 2,5 millioner kroner i støtte til en såkaldt screeningsanalyse for udbygningen af metronettet. Undersøgelsen vil undersøge mulighederne for at udvide metroen til Københavns forskellige bydele, nabokommuner og til Malmø på i alt 6-8 ruter. Det drejer sig både om udvidelse af eksisterende metrolinjer samt forgreningsmuligheder til den kommende M5-linje til Refshaleøen og Lynetteholmen. En forgrening til M5 er nødvendigt for at kunne forbinde en mulig Øresundsmetro fra Malmø. Analysen forventes afsluttet primo 2025, hvis den starter medio 2023. Bevillingen omfatter også en analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur.

Det var i februar i år, at Københavns Kommune besluttede at arbejde videre med planlægningen af en større udbygning af metroen til Refshaleøen og Lynetteholmen efter forslaget kaldet M5 lilla med 10 stationer. Dette forslag indeholder en mulighed for i fremtiden at kunne bygge videre på en metro til Malmø, Øresundsmetroen.