Gør batterier mere bæredygtige, mere holdbare og mere effektive

Foto: Pixabay
 • Strengere mål for affaldsindsamling, genanvendelse og genbrug af materialer
 • Strengere krav til bæredygtighed, ydeevne og mærkning
 • Due diligence-politik til at modvirke sociale og miljømæssige risici
 • Bærbare batterier i apparater bliver lettere at udskifte

Onsdag godkendte Parlamentet nye regler for design, produktion og affaldshåndtering af alle typer batterier, der sælges i EU.

Med 587 stemmer for, 9 imod og 20 hverken for eller imod godkendte MEP’erne en aftale med Rådet om at revidere EU’s regler om batterier og udtjente batterier. Den nye lov tager højde for den teknologiske udvikling og fremtidige udfordringer i sektoren og dækker hele batteriets livscyklus fra design til udtjent levetid.

De vigtigste foranstaltninger fastsat i forordningen er:

 • En obligatorisk erklæring og mærkning af CO2-aftryk for elektriske køretøjer (EV-batterier), batterier til lette transportmidler (LMT) (f.eks. elektriske scootere og cykler) og genopladelige industribatterier med en kapacitet på over 2 kWh
 • At udforme bærbare batterier i apparater på en sådan måde, at forbrugerne let kan fjerne og udskifte dem
 • Et digitalt batteripas for LMT-batterier, industribatterier med en kapacitet på over 2 kWh og EV-batterier
 • Due diligence krav i forhold til miljø og sociale risici for alle erhvervsdrivende, undtagen SMV’er
 • Strengere mål for indsamling af affald: for bærbare batterier — 45% senest i 2023, 63% i 2027 og 73% senest i 2030. For LMT-batterier — 51% i 2028 og 61% inden 2031
 • Minimumsindhold af materialer, der nyttiggøres fra udtjente batterier: lithium — 50% i 2027 og 80% i 2031. For kobolt, kobber, bly og nikkel — 90% i 2027 og 95% i 2031
 • Minimumsindhold af genanvendt indhold fra fremstillings- og forbrugeraffald til brug i nye batterier: otte år efter, at forordningen træder i kraft— 16% for kobolt, 85% for bly, 6% for lithium og 6 % for nikkel. 13 år efter, at forordningen træder i kraft: 26% for kobolt, 85% for bly, 12% for lithium og 15% for nikkel.

Citat

Ordfører Achille Variati (S&D, Italien) udtalte: “For første gang har vi lovgivning om cirkulær økonomi, der dækker hele produktets livscyklus — en tilgang, der er god for både miljøet og økonomien. Vi blev enige om foranstaltninger, der i høj grad gavner forbrugerne: batterierne vil virke bedre, være sikrere og lettere at fjerne. Vores overordnede mål er at opbygge en stærkere EU-genvindingsindustri, navnlig for lithium, og en konkurrencedygtig industrisektor som helhed, som er afgørende i de kommende årtier for vores kontinents energiomstilling og strategiske autonomi. Disse foranstaltninger kan blive et fikspunkt for hele det globale batterimarked.”

Næste skridt

Efter den endelige afstemning på plenarmødet skal Rådet nu formelt godkende teksten, inden den offentliggøres i EU-Tidende kort efter, hvorefter den træder i kraft.

Baggrund

I december 2020 forelagde Kommissionen et forslag til forordning om batterier og udtjente batterier. Forslaget har til formål at styrke det indre markeds funktion, fremme en cirkulær økonomi og mindske de negative miljømæssige og sociale virkninger i alle faser af batteriets livscyklus. Initiativet er tæt knyttet til den europæiske grønne pagthandlingsplanen for den cirkulære økonomi og den nye industristrategi.

Med vedtagelsen af denne betænkning imødekommer Parlamentet borgernes forventninger om at øge den europæiske energisikkerhed, tilvejebringe grøn infrastruktur og opbygge en cirkulær økonomi som udtrykt i forslag 3(3), 4(3), 5(1) 5(3) og 5(8) i konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid.