Det højeste antal konkurser i Danmark siden 2010

Virksomhederne har været hårdt ramt af faldende indenlandsk og international efterspørgsel samt i tilgift stigende omkostninger. Foto: News Øresund

I 2023 nåede antallet af konkurser i Danmark det højeste niveau siden 2010. I alt 3.078 aktive virksomheder gik konkurs sidste år, hvilket er 8,6 pct. flere sammenlignet med 2022, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Konkurserne resulterede i tab af i alt 14.800 fuldtidsstillinger; et niveau, der ikke er nået siden 2011. Bygge- og handelsvirksomheder stod for næsten halvdelen af alle konkurser, 45 pct, hvilket var lidt højere end det historiske gennemsnit for årene 2009-2023, som er 41 pct.

Faldende efterspørgsel og stigende omkostninger på samme tid er en del af forklaringen, siger Kristian Skriver, seniorøkonom i Dansk Erhverv til Børsen. Det høje antal konkurser i 2022-2023 efter de relativt få i 2020-2021 skal også ses i lyset af, at støtteforanstaltningerne til virksomhederne under coronapandemien er ophørt, skriver Danmarks Statistik. 32 pct. af sidste års konkurser bestod af virksomheder, der havde momslån, som blev ydet i forbindelse med COVID-19, og som nu skulle betales tilbage. I 2022 havde 43 pct. af virksomhedskonkurserne momslån.