Virksomheder har svært ved at betale coronalån tilbage – flere danske virksomheder går konkurs

I Danmark er konkurser af virksomheder med såkaldte momslån (coronalån) steget. Foto: News Øresund

Det gennemsnitlige antal konkurser i Danmark er nu på det højeste niveau siden 2012. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I september blev der indgivet 251 konkurser, hvilket førte til tab af 1.242 arbejdspladser. Målt fra årets første ni måneder har det gennemsnitlige antal konkurser ikke været så højt siden 2012, og i de seneste fire måneder er antallet af konkurser sammenligneligt med antallet af konkurser under finanskrisen i 2009/2010. I år skal de såkaldte momslån (coronalån), som blev stillet til rådighed for pressede virksomheder under coronapandemien, betales tilbage. Med stigende priser på brændstof, energi og råvarer samt faldende forbrug har flere og flere virksomheder fået svært ved at betale disse lån tilbage, hvilket har fået brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer til at slå alarm. Denne udvikling afspejles ligeledes i konkurstallene. Konkurser af virksomheder med momslån er steget i løbet af året og udgør 45 pct. af årets samlede konkurser.