Malmø nærmer sig 400.000 indbyggere i 2033 ifølge ny befolkningsprognose

Malmøs befolkning forventes at vokse med yderligere 40.000 personer i løbet af de næste ti år, ifølge Malmö stads seneste befolkningsprognose. Foto: News Øresund

I 2022 voksede Malmøs befolkning med godt 5.600 personer til næsten 357.400 indbyggere. Om ti år forventes Malmøs befolkning at være vokset med yderligere 40.000 personer til 397.000 indbyggere. Det viser Malmö stads seneste befolkningsprognose.

Den stærke befolkningstilvækst i 2022 forklares med lavere fraflytning end normalt. Coronapandemiens negative indvirkning på indvandringen er også aftaget, skriver Malmö Stad i en pressemeddelelse. I år forventes Malmøs befolkning at stige med 4.100 personer, hvilket er cirka 1.500 færre end sidste år.

Befolkningstilvæksten i Malmø forventes at fortsætte, ifølge byens seneste befolkningsprognose. I 2033 forventes befolkningen at være vokset med yderligere 40.000 til 397.000 indbyggere. Den økonomiske situation skaber dog usikkerhed i dette års prognose.

Den hurtigst voksende aldersgruppe i prognoseperioden forventes at være personer på 80 år eller derover, efterfulgt af unge i gymnasiealderen. Antallet af børn i førskolealderen forventes også at stige. Personer i den arbejdsdygtige alder forventes at stige i omtrent samme takt som den samlede befolkning i Malmø i perioden. (News Øresund)

Fakta: Om befolkningsprognosen
Hvert år udarbejder Malmö stad en befolkningsprognose for Malmö. Prognosen for hele kommunen strækker sig over det indeværende år og ti år frem, i år for perioden 2023-2033. For byens forskellige geografiske områder laves prognosen for det indeværende år og fem år frem. I år strækker prognosen for de forskellige områder sig til og med 2028. For perioden 2029-2033 laves en prognose, der illustrerer en sandsynlig udvikling i byens forskellige områder.