Flere fra Østdanmark valgte at flytte til Skåne sidste år

Flere vælger hvert år at flytte fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Antallet af personer, der flytter tværs over Øresund, steg en smule i 2022 sammenlignet med året før. Antallet af tilflyttere fra Østdanmark til Skåne steg mest: Fra 1.223 til 1397 personer. I absolutte tal vælger flere at flytte fra Skåne til Østdanmark, og også der steg antallet en smule sidste år sammenlignet med 2021: 1.803 til 1.862.

I løbet af de sidste syv år har udviklingen i antallet af flytninger tværs over sundet været relativt stabilt. Hvis man går tilbage til 00’erne og den første del af 10’erne, var der dog flere flytninger tværs over Øresund. Frem for alt var der mange danskere, der først flyttede til Sverige og efter et par år flyttede tilbage til Danmark.

Flere vælger hvert år at flytte fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Foto: News Øresund – Johan Wessman