Nye EU-regler skal give mere bæredygtige og etiske batterier

Billedkilde: Europa-Parlamentet

Mens batterier er blevet et strategisk marked har Europa-Parlamentet vedtaget nye regler, der skal tackle relaterede miljømæssige, etiske og sociale problemstillinger.

Mindst 30 millioner nulemissions elektriske køretøjer ventes at være på EU’s veje i 2030. Mens elektriske biler ventes at mindske drivhusgasudslippet, har de en miljømæssig slagside: deres batterier.

Europa-Parlamentet vedtog den 14. juni 2023 at opdatere batteridirektivet til at sikre, at batterierne kan få et nyt formål, blive genproduceret eller genanvendt ved slutningen af deres levetid.

De nye regler skal dække over hele produktlevetiden fra design til brug og hele vejen til genbrug i nye produkter. Forslaget er relateret til EU’s handlingsplan for den cirkulære økonomi og EU’s industrielle strategi.

Når de formeldt er blevet godkendt af Rådet, vil de nye regler træde i kraft.

Dette skal gøre batterierne mere bæredygtige, udholdende og levedygtige.

Hvordan klassificeres batterier?

MEP’erne har opfordret til at introducere en ny kategori af batterier til “lette transportformer”, såsom e-cykler eller e-scootere pga. deres voksende popularitet og tekniske udvikling. Den nye kategori skal løbe side om side med de eksisterende klasser for bærbare batterier, automotive og industrielle batterier.

Bilbatterier, industrielle batterier og bærbare batterier
Bilbatterier, industrielle batterier og bærbare batterier. 

Batterier: Et strategisk marked for EU

Den globale efterspørgsel på batterier ventes at øge 14-foldigt frem til 2030, og EU kan stå for 17% af efterspørgslen. Dette er hovedårsagen til opkomsten af den digitale økonomi, vedvarende energi og lavkarbonmobilitet. Stigningen i brugen af batterier fra elektriske køretøjer vil gøre dette marked til et strategisk et på globalt plan.

Begrænsning af batteriers karbonfodprint

Batterier skal fremover bære et mærke, der afspejler deres karbonfodprint, så deres miljømæssige påvirkning bliver mere gennemsigtig. Dette vil blive obligatorisk for batterier i elektriske biler, i transportbatterier i lette køretøjer og i genopladelige industrielle batterier med en kapacitet på over 2 kWt. Derudover vil det afdække hele batteriets liv og garantere, at nye batterier indeholder minimumsniveauer af genanvendte rå materialer.

Bærbare batterier.
Bærbare batterier. 

At øge batteriernes genanvendelse

I 2020 var næsten halvdelen (47%) af de bærbare batterier solgt i EU indsamlet til genanvendelse. Der er specifikke batterigenanvendelsesprocesser for hver type af batteri pga. de forskellige metaller og stoffer, der bruges til at producere dem.

Mere stringente mål for indsamling er en del af nye regler for bærbare batterier (45% fra 2023, 63% fra 2027 og 73% fra 2030) og for lette  former for transportbatterier (51% fra 2028, 61% fra 2031).

Med de nye relger vil minimumsniveauet for kobolt (16%), bly (85%), lithium (6%) og nikkel (6%) fra produktion og forbrugeraffald genbruges i nye batterier.

Adressering af problemstillingerne omkring batteriernes råstof

Batteriproduktion er i høj grad afhængigt af import af vigtige råstoffer, særligt kobolt, litium, nikkel og mangan, der har store sociale konsekvenser.

Til at bekæmpe menneskerettighedsovertrædelser og sikre mere etiske batterier ønskede MEP’erne at introducere ‘rettidig omhu’ for producenterne. De skal leve op til de krav, der adresserer sociale og miljømæssige risici ved indkøb, forarbejdning og handel med råvarer og andenrangsråstoffer. Alle økonomiske operatører bag batterier på EU’s marked, bortset fra små- og mellemstore virksomheder, vil blive påkrævet at udviklie og implementere denne politik om rettidig omhu.

Simpel fjernelse og erstatning af batterier

De nye regler forudser, at batterier vil blive lettere at hjerne og erstatte og give bedre information til forbrugerne. Bærbare batterier i apparater skal designes, så brugerne let kan fjerne og erstatte dem. Det vil blive obligatorisk tre-et-halvt år efter, at reglerne træder i kraft. Mere information vil blivet givet vedrørende kapacitet, udholdenhed, levedygtighed, kemisk komposition, såvel som en ‘seperat samling’ af symboler for batterier.

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelSJ vil køre flere tog mellem Stockholm-Malmø-København i juli og august
Næste artikelSpyware: EP opfordrer til grundige undersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger