127 millioner euro i projektpenge snart opbrugt

Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program som medfinansierer tværregionale projekter mellem danske, svenske og norske partnere. Foto: News Øresund

I programperioden 2014-2020 har Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak givet støtte til cirka 80 tværregionale projekter. Nu er de 127 millioner euro, som var tildelt programmet i denne periode, stort set opbrugt. Det meddeler Interreg-sekretariatet. Enkelte nye såkaldte brobyggerprojekter, med mindre budget og som retter sig mod at skabe et projekt i næste programperiode, kan dog få støtte i år. Programmet for den kommende periode 2021-2027 er endnu ikke færdigt. Det forventes at politikerne vil vedtage programforslaget i sommer og EU-Kommissionen til efteråret. Først til foråret 2022 forventes Interreg at kunne tage imod ansøgninger i det nye program, men allerede nu er der opsat retningslinjer for hvilke fire områder, der kan gives projektstøtte: innovativ region, klimasmart region, bæredygtig mobilitet og grænseløs arbejdsmarkedsregion.