Nye regler skal gøre det lettere for EU’s ombudsmand at servicere europæerne

Plenary Session - Regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman s duties

Parlamentet opdaterer reglerne for, hvordan den europæiske ombudsmand skal arbejde for at give et bredere mandat til undersøgelser af administrative forsømmelser på EU-niveau.

MEP’erne ventes at vedtage en moderniseret vedtægt, der styrker den europæiske ombudsmand ved plenarsessionen den 23.-24. juni. Parlamentets forhandlere nåede frem til en aftale om reglerne med Rådet og Kommissionen i maj 2021 efter flere år, hvor forhandlingerne har været fastlåst.

Styrket lovgivningsramme

Formålet med at have en europæisk ombudsmand er at beskytte borgernes interesser og at undersøge sager, hvor en EU-institution eller et agentur angiveligt har brudt loven for gode administrative praksisser. Sagerne kan omhandle administrative uregelmæssigheder, diskrimination, magtmisbrug og manglende handling.

Den opdaterede vedtægt bekræfter ombudsmandens ret til ikke kun at reagere på klager, men også selv at tage initiativ særligt ved meget alvorlige sager om dårlig administration fra EU’s side.

Reglerne giver ombudmanden ret til at forlange adgang til klassificeret EU-information i løbet af en efterforskning. Myndigheder i medlemslandene kan også blive bedt om at dele information.

Den europæiske ombudsmand vælges af Parlamentet ved begyndelsen af en ny lovgivningsperiode. I fremtiden må kandidaterne ikke have været medlemmer af Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller nationale regeringer de foregående to år. Dette skal sikre ombudsmandens uafhængighed.

“Fri til at agere som man vil”

I en plenardebat om de nye regler den 9. juni foran den nuværende europæiske ombudsmand, Emily O’Reilly, sagde Parlamentets ordfører Paulo Rangel (EPP, Portugal), at ombudsmanden skal være en “uafhængig myndighed, der kan agere frit, som den vil.”

Han sagde, at Parlamenet, lige som andre EU-institutioner, kan og bør blive undersøgt: “Vi siger grundlæggende: Vi ønsker at blive undersøgt, vi ønsker, at procedurer bliver set efter.”

Emily O’Reilly sagde: “Parlamentet og ombudsmanden har altid haft et meget nært og konstruktivt forhold. Den nye vedtægt styrker det bånd. Den viser Parlamentets fortsatte beslutsomhed om at gøre unionen mere borgervenlig og fortsætte med at holde EU-administrationen op imod de højeste standarder.”

At finde et kompromis med de nye regler

Lissbon-traktaten opstiller særlige procedurer for beslutninger truffet af den europæiske ombudsmand: Reglerne skitseres af Parlamentet, der skal høre Kommissionens mening og have Rådets opbakning, før MEP’erne til sidst kan stemme om dem.

Reglerne er ikke blevet opdateret siden Lissabon-traktaten. Parlamentet kom med forslag i februar 2019, men der blev ikke nået til enighed med Rådet. Forhandlingerne førte til en uformel aftale mellem institutionerne i maj 2021, og Parlamentet foreslog den 10. juni en lovgivningstekst i overensstemmelse med kompromiset. Den endelige afstemning ventes den 23. juni.