Valutakursen tværs over Øresund er tilbage på samme niveau som for et år siden – tilbage på 67 øre over for den svenske krone

Dette års svækkelse af den svenske krone over for den danske krone er blevet udlignet. Men på trods af efterårets hurtige styrkelse af kronen er forskellen i valutakursen mellem den danske og svenske krone fortsat historisk stor. Foto og grafik: News Øresund

Et kraftigt opsving i den svenske krone i de seneste måneder har ført til, at valutakursnedskrivningen over for den danske krone i løbet af året er blevet udlignet. I denne uge passerede den danske kronekurs 67 øre mod den svenske krone for første gang siden marts, ifølge den officielle valutakurs fra Nationalbanken. Det betyder, at valutakursen nu er tilbage på samme niveau som for et år siden. For svenskerne betyder opskrivningen af den svenske krone, at det nu koster omkring 149 kr. at veksle til 100 kr.

I løbet af året blev den svenske krone svækket over for den danske krone fra knap 0,67 i begyndelsen af januar til et nyt historisk lavpunkt på næsten 0,62 i slutningen af september. Men i løbet af de seneste to måneder er den svenske krone styrket hurtigt og var onsdag tilbage på 67 øre for 1 svensk krone. Valutakursudviklingen i Øresund skyldes primært styrkelsen af den svenske krone over for euroen, som den danske krone er bundet til. Når den svenske krone styrkes over for euroen, følger den dansk-svenske kurs samme retning og omvendt. Der er flere forklaringer på styrkelsen af den svenske krone siden november. Blandt andet har valutainvestorernes syn på de store centralbanker ændret sig drastisk i den seneste tid, da inflationen er faldet flere steder.

På trods af den hurtige styrkelse af kronen er forskellen i valutakursen mellem den svenske og danske krone fortsat historisk stor. Sidste gang den svenske krones kurs var på dette niveau var i en kort periode i begyndelsen af pandemien og under finanskrisen i 2008/2009.