Skattereform forventes at presse priserne på ejerlejligheder i Danmark ned

Der forventes et fald i prisen på ejerlejligheder i Danmark som følge af den nye ejendomsskat. Foto: News Øresund

Analytikere forudser et fald i prisen på ejerlejligheder i Danmark som følge af den nye ejendomsskat, der skal træde i kraft i 2024, ikke kun i større byer som København og Aarhus, men også i mindre byer i hele landet.

I maj 2020 ingick danska Folketinget ett avtal om att ändra fastighetsskatten på bostäder. Först var de nya reglerna tänkta att träda i kraft 2021, men sköts fram till 2024. Bakgrunden är att skattenivån på bostäder har varit oförändrad under många år. Enligt Nykredit riskerar den nya skatten att leda till en nedgång i bostadspriserna på ägarlägenheter, så kallade ejerlejligheder.

De nuvarande skattereglerna kommer att gälla även framöver för bostäder som är köpta innan 2024, medan bostadsköp som görs efter den 1 januari 2024 kommer att beskattas enligt de nya reglerna. Det väntas särskilt drabba lägenhetsköparna.

– Hela omläggningen av fastighetskatterna handlar om att vi återigen ska beskattas på basis av något som ungefär motsvarar verkligheten. Det betyder i praktiken att det blir en omfördelning av bostadsskatten från hus till ägarlägenheter, säger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker på Nykredit, till Finans.

Mira Lie Nielsen menar att ägarlägenheterna under många år har varit för lågt beskattade vilket bidragit till att priserna har ökat kraftigt. En högre skatt väntas göra att färre har råd att köpa lika stora bostäder som innan reformen vilket i förlängningen antas bidra till att pressa priserna nedåt. Prisnedgången förväntas påverka lägenheter i hela landet.

– Jag tycker att det har blivit lite förbisett att det inte bara är något som kommer att drabba Köpenhamn och de allra största lägenhetskommunerna, men bostadsmarknaden i hela landet, säger hon.

I det dyrare lägenhetssegmentet beräknas till exempel en nedgång i priserna på mellan 7,5–8 procent i Köpenhamn, Aarhus och Esbjerg och runt 11 procent i Gentofte, Rudersdal och Odense. Beräkningarna, med uppgifter från Skatteministeriet och Nykredit, utgår från hur mycket priset behöver minska för att omkostnaderna för lån och fastighetsskatt ska vara oförändrade när skatten ändras 2024.

KILDENews Øresund
Tidligere artikelNyt kunstprojekt måler, hvordan indbyggerne i Helsingborg og Helsingør har det
Næste artikelMEP’erne vil have bæredygtig levering af råstoffer til EU’s industri