MEP’erne vil have bæredygtig levering af råstoffer til EU’s industri

Kilde: Pixabay

MEP’erne vil have at Eurpoa bliver mindre afhængigt af import af kritiske råstoffer, der er afgørende for dets strategiske industrier.

For at kunne blive mere digitalt, energieffektivt og klimaneutralt får EU brug for flere kritiske råstoffer (CRM’er) som litium og kobolt til at producere batterier og elektriske motorer. Disse teknologier gør, at strategiske sektorer som vedvarende energi, elektriske biler og digitale teknologier kan udvikle sig.

De allerede udstrukkede leveringskæder er blevet yderligere ramt af Covid-19, hvilket har ført til mangel på kritiske råstoffer i Europa og efterladt industrien med udfordringer i at sikre adgang til ressourcer.

Omvendelse af EU’s afhængighed af import

EU står over for flaskehalse og sårbarheder langs leveringskæden pga. dets store afhængighed af import fra enkelte kilder. F.eks. står Kina for 98% af EU’s levering af sjældne grundstoffer, Tyrkiet for 98% af boratforsyningen og Sydafrika for 71% af EU’s behov for platin.
For at slippe af med afhængigheden stemmer MEP’erne i plenaren om en betænkning, der beder Kommissionen om at fremsætte en omfattende EU-strategi for kritiske råstoffer baseret på høje standarder for miljøet, sociale og menneskelige rettigheder og bæredygtige indkøb.

MEP’erne ønsker at diversificere leveringskilderne for CRM’er og mindske afhængigheden af få ikke-EU-lande. Betænkningen foreslår, at EU styrker de eksisterende partnerskaber og handelsaftaler, mens man undersøger muligheder med nye lande. Den understreger, at enhver aftale skal overveje importens miljømæssige fodaftryk og have ansvarlige indkøb, der respekterer arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og sikre anstændige job og arbejdsforhold.

Genbrug af råstoffer i EU

Råstoffer kan genbruges fra ældre produkter, der er kendt som sekundære råstoffer. MEP’erne ønsker at promovere genanvendelse og genindvinding af kritiske råstoffer fra minedrift, forarbejdelse og kommercielle affaldsstrømme til at sikre pålidelig, sikker og bæredygtig adgang til dem. De ønsker også at få særlige genbrugsmål for kritiske råstoffer med en solid overvågningsramme.
I en betænkning vedtaget den 9. februar 2021 opfordrede Parlamentet til at få strammere genanvendelsesregler og bindende mål fra 2030 for materielt brug og forbrug som svar på Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi fra marts 2020, der skal gøre industrien cirkulær fra 2050.

Læs mere om vigtigheden og fordelene ved en cirkulær økonomi.

En mere omfattende strategi for kritiske råstoffer vil styrke EU’s industrielle økosystem og bevare job i fremstillingsindustrien.
Råstofsektoren sørger for omkring 350.000 job i EU, og mere end 30 millioner job i fremstillingsindustrien er afhængige af den. Ved at bevæge sig hen mod at få en cirkulær økonomi, kan det give en nettostigning på 700.000 job i EU fra 2030.

Kilde: Europa-Parlamentet