Nye regler om produkters bæredygtighed og holdbarhed og et nej til grønvaskning

Foto af Chokniti Khongchum via Pexels
  • Generelle, udokumenterede miljøanprisninger bør forbydes
  • Det bør ikke være tilladt at fremstille produkter, hvor holdbarheden med vilje er begrænset
  • Et produkt skal stadig kunne fungere godt med reservedele og forbrugsmaterialer fra en anden producent

Torsdag godkendte Parlamentet et lovforslag, der skal forbedre produkters mærkning og holdbarhed og sætte en stopper for vildledende anprisninger.

Med 544 stemmer for, 18 imod og 17 hverken/eller har Parlamentet godkendt et forslag til et nyt direktiv om styrkelse af forbrugernes stilling i forbindelse med den grønne omstilling. Hovedformålet med direktivet er at hjælpe forbrugerne med at træffe miljøvenlige valg og tilskynde virksomhederne til at udbyde mere holdbare og bæredygtige produkter.

Forbud mod vildledende annoncer og generelle miljøanprisninger

Parlamentet kan med sit godkendte forhandlingsmandat forbyde brugen af generelle miljøanprisninger såsom “miljøvenlig”, “naturlig”, “bionedbrydelig”, “klimaneutral” og “økologisk”, hvis der ikke er detaljeret dokumentation for dem. Parlamentet agter også at forbyde miljøanprisninger, der udelukkende er baseret på CO2-kompensationsordninger. Andre former for vildledende praksis såsom at fremsætte påstande om produktet som helhed, hvis de kun gælder for en del af produktet, eller at sige, at et produkt vil holde så og så længe eller kan anvendes på et vist intensitetsniveau, hvis det ikke er sandt, vil også blive forbudt.

Parlamentet vil forenkle produktinformationen ved kun at tillade bæredygtighedsmærker, som er baseret på officielle certificeringsordninger, eller som er blevet godkendt af offentlige myndigheder.

Til kamp mod for tidlig forældelse

Produkter skal kunne holde længere, og derfor vil Parlamentet forbyde, at de designes på en måde, der gør, at deres levetid begrænses, eller som fører til, at de for tidligt i deres levetid holder op med at fungere. Desuden bør det ikke være tilladt for producenterne at fremstille produkter, hvis funktionalitet begrænses, når de anvendes sammen med forbrugsvarer, reservedele eller tilbehør (f.eks. opladere eller blækpatroner), der er fremstillet af andre producenter.

Det skal være nemmere for folk at vælge produkter, der holder længere og kan repareres. Derfor skal de, inden de foretager et køb, informeres om eventuelle reparationsbegrænsninger. Derudover foreslår Parlamentet, at der indføres et nyt garantimærke, der ikke blot angiver længden på den lovpligtige garanti, men også længden på eventuelle garantiforlængelser, som producenterne tilbyder. Det vil bidrage til at fremhæve kvalitetsvarer og motivere virksomhederne til at fokusere mere på holdbarhed.

Næste skridt

Rådet for Den Europæiske Union vedtog sit eget forhandlingsmandat den 3. maj. Det betyder, at forhandlingerne mellem Parlamentet og EU-landene om direktivets endelige indhold og ordlyd snart kan indledes.

Baggrund

Det foreslåede direktiv er en del af den første pakke om cirkulær økonomi sammen med forordningen om miljøvenligt designbyggevareforordningen og en initiativbetænkning om EU’s strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler. Det baner vejen for et nyt direktiv om grønne anprisninger, der vil gøre betingelserne for at fremsætte miljøanprisninger endnu mere detaljerede.

Ved vedtagelsen af denne lovgivning opfylder Parlamentet borgernes forventninger til bæredygtigt forbrug, emballage og produktion samt bæredygtig vækst og innovation som udtrykt i forslag 5 stk. 1, 7 og 10 og artikel 11, stk. 2, i konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid.