Kommunaldirektøren: Vi skal turde tale højt om seksuel chikane

Stine Johansen, kommunaldirektør. Foto: Thinkalike

Vi har alle et ansvar for, at der ikke foregår seksuel chikane i Helsingør Kommune. Og vi skal turde tale om det, lyder det fra kommunaldirektøren

Sexisme, eller seksuel chikane som det hedder i Helsingør Kommune, er et emne, der bliver taget meget alvorligt. Emnet er højaktuelt i den offentlige debat i øjeblikket og ved det seneste møde i medarbejderorganisationen (H-MED) havde kommunaldirektør Stine Johansen sat punktet på dagsordenen.

Den seneste trivselsmåling blandt kommunens medarbejdere viser, at tre pct. af medarbejderne har oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads. Her af var det 77 pct. af gangene fra borgere og 23 pct. fra kolleger. Ingen har oplevet det fra en leder.

Vi har spurgt Stine Johansen, hvordan Helsingør Kommune egentlig forholder sig til seksuel chikane og hvad der bliver gjort, hvis det finder sted.

Hvorfor var det nødvendigt at sætte seksuel chikane på H-MEDs dagsorden ved det seneste møde?

Set i lyset af den aktuelle debat, så synes jeg det gav mening, at vi kiggede på de retningslinjer, vi har skrevet ned i vores trivselspolitik om seksuel chikane. Det er også vigtigt at understrege, at vi ikke har fået oplysninger om nogle konkrete sager. Det er ikke på den baggrund, at jeg tager det op.

Men det er et vigtigt tema, og netop derfor har vi det som en særskilt del af vores trivselspolitik, ligesom det er et tema vi spørger til i trivselsundersøgelsen. I Helsingør Kommune har vi nul-tolerance overfor seksuel chikane, og det skal være helt klart for alle.

Så formålet med at tage det op på mødet, var at få mindet hinanden om hele tiden at have blik for de retningslinjer, der er. Jeg ved nemlig godt, at personalepolitiske retningslinjer ikke altid er nok. Klar og tydelig kommunikation skal bakke dem op. 

Hvad er det så for retningslinjer, der findes? Og hvad skal man gøre hvis man oplever seksuel chikane?

Hvis man oplever seksuel chikane, så har man flere muligheder. Man kan gå til sin leder, til sin arbejdsmiljørepræsentant, til sin tillidsrepræsentant eller til HR, Løn og Personaleafdelingen. Og hvis man gerne vil helt uden om kommunen, så er vi også i gang med at indføre en whistleblowerordning, man kan benytte.

Det er som udgangspunkt lederens ansvar, at der bliver handlet på den information han eller hun får. Det er også lederens ansvar at undersøge en eventuel sag, at vurdere hvor alvorlig den er, og at beslutte hvor alvorlige konsekvenser, den skal få. Men mindst lige så vigtigt, så er det lederens ansvar at forebygge seksuel chikane og undgå, at der udvikler sig en kultur, hvor den slags kan finde sted.

Arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten bakker naturligvis lederen op i de handlinger, der er nødvendige. Og så har vi også alle sammen et ansvar for at være opmærksomme på, om der er tendenser i retning af seksuel chikane og sige det højt, hvis vi er vidne til, at noget ubehageligt finder sted. Ingen skal opleve at stå alene med det her.

Man kan se de helt konkrete retningslinjer i trivselspolitikken.

Hvordan definerer Helsingør Kommune seksuel chikane? Hvornår bliver seksuel opmærksomhed til chikane?

Der er en helt klar definition i vores retningslinjer. Seksuel chikane er en form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når én eller flere personer, enten i ét tilfælde på grov vis eller gentagne gange udsætter én eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Det gælder for såvel kvinder som mænd.

Det kan fx være uønskede berøringer, sjofle vittigheder eller uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. Det kan foregå mange steder, ved direkte kontakt, via mail, sms eller på sociale medier.

Hvordan bliver der fulgt op på emnet her fra?

Medarbejderorganisationen og direktionen har sendt en opfordring til alle centre om, at man sætter seksuel chikane på dagsordenen på den enkelte arbejdsplads og husker at få talt om, hvorvidt alle trives i den tone, jargon og kultur, der findes på arbejdspladsen. Det er vigtigt for mig at sige, at vi alle har et ansvar for at sige fra. Men som kommunaldirektør har jeg bestemt også et ansvar for at sige højt og tydeligt, hvordan tingene er. Og det ansvar tager jeg fuldt ud på mig. 

KILDEHelsingør Kommune.
Tidligere artikelSmittspredningen stiger på den danske side af Øresund
Næste artikelCovid-19 stiger i Sverige – Skåne fortsat åben, men ture til otte svenske regioner frarådes