7.000 borgere skal hjælpe med at tage temperaturen på visionsmål

Kilde: Pixabay

Hver ottende borger i Helsingør Kommune modtager netop nu et spørgeskema, der skal hjælpe med at måle, om visionsmålene er på vej til at blive indfriet.

I 2019 vedtog Byrådet i Helsingør Kommune Vision 2030.

Kommunen tager nu igen temperaturen på visionens satsningsområder og målsætninger med en spørgeundersøgelse, som sendes elektronisk til 7.000 tilfældigt udvalgte borgere via e-Boks. Det er altså ca. hver 8. borger over 17 år i kommunen, der modtager undersøgelsen. I den kommende uge er der derfor god grund til at kigge en ekstra gang efter en besked fra kommunen i sin e-Boks.

Det vil være muligt at besvare spørgeskemaet frem til og med den 30. januar 2022.

“Efter et godt samarbejde med borgere og erhvervsliv vedtog Byrådet i 2019 en ret ambitiøs vision for, hvordan vores kommune skal udvikle sig over en 10 årig periode. Visionen har et overordnet mål om, at det skal være endnu mere attraktivt at bo og drive virksomhed i Helsingør Kommune. Og derudover er der en række konkrete mål, som vi sammen arbejder på at nå, inden 2030. Det spørgeskema, der lander i manges e-Boks vil kunne give et pejlemærke for, om vi er på rette vej. Derfor håber jeg, at så mange som muligt vil svare på undersøgelsen, så vi får så retvisende et resultat som muligt,” siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Kommunen måler hvert år på visionen, dog kun hvert andet år med en spørgeundersøgelse. Det er anden gang, at kommunen udsender et spørgeskema til målingen af Vision 2030. Sidste gang var med en såkaldt nulpunktsmåling i 2020. Målingen i 2022 følger op på den sidste måling og skal hjælpe til at vise, om kommunen er på rette vej mod en realisering af Visionen.

Vision 2030 kan hentes via dette link.

Fakta

 • Spørgsmålene kan besvares på 3-4 minutter.
 • Et spørgeskema sendes via e-Boks til 7.000 tilfældigt udvalgte borgere i Helsingør Kommune
 • I undersøgelsen bliver der bl.a. spurgt ind til om borgerne oplever, at ens bydel understøtter en bæredygtig livsstil, om borgerne har brugt kulturtilbud i Helsingør Kommune og om borgeren oplever at være en del af et fællesskab.
 • Kernen i vision 2030 er:
  Vi ønsker at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker… sammen.
 • Visionen indeholder nedenstående fem satsningsområder, som hver har en række målsætninger tilknyttet.
 1. Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
 2. Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
 3. Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
 4. Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem en stærk kulturarv
 5. Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Helsingør Kommune

KILDEHelsingør Kommune
Tidligere artikelRekordhøje vindmøller udvikles i Danmark
Næste artikelNye restriktioner fra og med onsdag i Sverige