De danske kommuner øgede deres opsparing med 8 milliarder kroner i 2020 som følge af øgede statstilskud under coronapandemien og færre arbejdsløse end forventet. Det skriver Altinget. I alt voksede kommunernes opsparing til 52 milliarder kroner, hvilket er et rekordhøjt niveau. Københavns Kommune, som i sit budget for 2020 forventede et driftsoverskud på 2,3 milliarder, havde ved årets udgang en besparelse på ca. 16 milliarder kroner (og alene i 2020 steg den kontante besparelse med 3 milliarder kroner). Nogle af årsagerne til stigningen i kommunernes besparelser er øgede tilskud fra staten og det faktum, at dele af den kommunale drift er blevet lukket ned under coronapandemien. Desuden fik kommunerne et ekstra tilskud for at imødegå den forventede stigning i arbejdsløsheden under pandemien, som ikke blev så høj som forventet.