EU’s befolkning stiger igen efter to års fald

Image by Tim Kraaijvanger from Pixabay

I anledning af den internationale befolkningsdagvi benytter lejligheden til at fremhæve de data, der offentliggøres i dag om EU’s befolkning.

Efter et fald i befolkningen i 2020 og 2021 som følge af covid-19-pandemien steg EU’s befolkning i 2022 fra 446,7 mio. den 1. januar 2022 til 448,4 personer den 1. januar 2023. Den negative naturlige ændring (flere dødsfald end fødsler) var i undertal af den positive nettomigration. Den observerede befolkningstilvækst kan i vid udstrækning tilskrives de øgede migrationsbevægelser efter covid-19 og massetilstrømningen af fordrevne personer fra Ukraine, som fik midlertidig beskyttelsesstatus i EU-landene som følge af den russiske invasion i februar 2022.

Disse oplysninger stammer fra data om befolkning, som Eurostat har offentliggjort i dag. Denne artikel indeholder kun en håndfuld resultater fra den mere detaljerede statistikforklarede artikel om befolknings- og befolkningsændringer.

Tidslinje: EU's befolkning, 1960-2023 (mio. mennesker)

Kildedatasæt: demo_gind
 

Over en længere periode voksede EU’s befolkning fra 354,5 mio. i 1960 til 448,4 mio. den 1. januar 2023, hvilket er en stigning på 93,9 mio. mennesker. Befolkningstilvæksten er gradvis aftaget i de seneste årtier: EU’s befolkning steg f.eks. i gennemsnit med ca. 0,8 mio. personer om året i perioden 2005-2022 sammenlignet med en gennemsnitlig stigning på ca. 3,0 mio. personer om året i 1960’erne. Mens EU’s befolkning hurtigt faldt i 2020 med omkring en halv million personer og i 2021 med næsten 0,3 mio. personer som følge af covid-19-pandemien, er den begyndt at genvinde sin vækst, som de nye tal viser.

søjlediagram: befolkning, 1. januar 2023, tusinder

Kildedatasæt: demo_gind

Befolkningstallet i de enkelte EU-lande pr. 1. januar 2023 varierede fra 0,5 mio. i Malta til 84,4 mio. i Tyskland. Tyskland, Frankrig og Italien udgjorde tilsammen næsten halvdelen (47 %) af EU’s samlede befolkning pr. 1. januar 2023.

Selv om EU’s samlede befolkning steg i 2022, blev befolkningsstigningerne ikke observeret i alle medlemsstater. I alt registrerede syv lande et fald i befolkningen mellem den 1. januar 2022 og 2023 med det største fald i Italien (-179 419 personer) og det mindste i Slovakiet (-5 920). Der blev observeret stigninger i de øvrige 20 lande med den største i Tyskland (1121721) og den mindste i Letland (7251).