Esbjergs-erklæring: fire lande skal bygge 150 GW vindkraft i Nordsøen til 2050 – danske planer for 1.000 mia. kroner

Danmark, Tyskland, Holland og Belgien skrev under på ”The Esbjerg Declaration” i onsdags. Dermed forbinder de sig til at sammen udbygge havvindkraft i Nordsøen svarende til mindst 65 GW frem til 2030 og mindst 150 GW frem til 2050. Danmarks andel frem til 2050 bliver 35 GW. Det kan sammenlignes med at Danmark i dag har vindmølleparker, som bidrager med en samlet kapacitet på 2,3 GW.

Berlingske och Danmarks Radio rapporterar om att de danska planerna beräknas innebära investeringar på omkring 1 000 miljarder danska kronor eller motsvarande kostnaden för att bygga närmare 47 Stora Bältbroar. Den danska regeringen har ännu inte meddelat hur den enorma vindkraftssatsningen ska finansieras men det förväntas till stor del ske genom privata investeringar. Esbjerg-deklarationen innebär att tusentals vindkraftverk på närmare 300 meters höjd ute i Nordsjön ska ge el åt 230 miljoner europeiska hushåll.

Enligt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet innebär Esbjerg-deklarationen att Nordsjön blir ett “grönt kraftfält” för hela Europa när de fyra länderna minst tiodubblar kapaciteten av havsbaserad vindkraft fram till 2050. För Danmark kan den nya satsningen ge många nya jobb. Fyra femtedelar av den havsbaserade vindkraften som installerats i Europa har skeppats ut från Esbjerg där vindkraftstillverkarna Vestas och Siemens Gamesa har anläggningar.

Esbjerg-deklarationen är en del av EU:s satsning på förnybar energi och för att bli mindre beroende av rysk gas och olja. EU-kommissionens ambition är att bland annat bygga ut den havsbaserade vindkraften med 300 GW. Deklarationen skrevs under i samband med North Sea Summit i danska Esbjerg där statscheferna från Danmark, Tyskland, Holland och Belgien möttes tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och representater från industrin.

Källa: News Øresund