Klimaforandringer: EU’s skove skal modvirke CO2-udslip

Foto: Pixabay
Skove i EU.
Skove i EU 

Skove absoberer CO2. Tjek i vores infografik hvordan EU vil bruge dette til at bekæmpe klimaforandringer og modvirke udslip fra arealanvendelsessektoren.

EU tackler klimaforandringer på flere områder. Da skove spiller en essentiel rolle i at absorbere kuldioxid fra atmosfæren, arbejder EU på, at hvert medlemsland skal kompensere for de udslip, der opstår ved skovrydning.

Parlamentet og Rådet nåede til en aftale i december 2017, som MEP’erne vil stemme om under aprils plenarsession i Strasbourg. Læs mere og find ud af hvorfor skove er så vigtige, og hvad Parlamentet foreslår til at modvirke CO2-udslip der skyldes skovrydning.

Skove i EU

Der er 182 millioner hektar skov i EU. I alt dækker skovene 43% af arealet i EU: syv medlemslandene (Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen, Spanien og Sverige) har mere end 70% af EU’s skovområder. Størrelsen på skovområderne varierer markant blandt EU’s medlemslandene.

Hvorfor er skovene vigtige?

Skovene er et vigtigt element i mange økosystemer: De hjælper med at beskytte jorden (mod nedbrydning), de er en del af vandets cyklus, de beskytter biodiversitet ved at være levestedet for utallige arter og regulerer det lokale klima. Sunde skove er også vigtige i kampen mod de globale klimaforandringer, da de optager carbondioxid fra atmosfæren. EU tager dette med i sin klimapolitik ved at opdatere ogivningen for LULUCF-sektoren.

Hvad er LULUCF (arealanvendelse, ændringer til arealanvendelse og skovrydning)?

Denne sektor består primært af skov- og landbrugsområder, såvel som områder, hvis formål ændres inden for de to kategorier. Sektoren kan både bidrage til og mindske CO2-udslippet fra atmosfæren. Eksisterende og ny skov kan fjerne CO2 ved at optage den, eller øge CO2, f.eks. når der sker ændringer til arealanvendelsen (hvis et skovområde bliver til landbrugsområde) eller ved skovrydning.

EU’s træer absorberer 10,9% af EU’s samlede CO2-udslip hvert år.  

infographic illustration
DA-infographie_Forests__02.jpg 

Hvad handler forslaget om?

  • Medlemmerne ønsker at forebygge udslip fra skovrydning.
  • De gør det obligatorisk for hvert medlemsland at kompensere for ændringerne i arealanvendelsen (der bidrager til CO2) ved en bedre håndtering eller en øgning af deres skovområder (dette vil fjerne mængden af CO2).
  • Lovgivningen er en strategi frem mod 2021 og i de efterfølgende år og hører ind under Paris-aftalen, der skal tackle klimaforandringer.

Rådet skal nu formelt godkende lovgivningen.

Infografik over EU's skove.
Infografik over EU’s skove 

EU’s tiltag til at skære i CO2-udslippet

Tre lovgivninger bliver lige nu diskuteret, når det gælder om at nå EU’s forpligtelser under Paris-aftalen (der skal skære i EU’s CO2-bidrag med 40% inden 2030 sammenlignet med 1990 inden for alle økonomiske sektorer).

Parlamentet vedtog sin holdning til EU’s skovstrategi den 8. oktober 2020. Parlamentet mener, at skovene er essentielle i klimadebatten og gentog vigtigheden af at skabe miljømæssigt, økonomisk socialt bæredygtige skove.