Kulstoflækage: Parlamentet vil stoppe selskaber, der undgår udslipsregler

Bild: Pixabay

Parlamentet diskuterer, om EU skal have en kulstofafgift på importerede varer for at undgå, at selskaber flytter deres produktion uden for EU for at undslippe for EU’s udslipsregler.

Mens industrien i Europa kæmper for at komme på fode igen efter Covid-19-krisen, forsøger EU at leve op til sine klimaforpligtelser, mens man samtidig bevarer job og produktionskæderne i EU.

Se hvordan EU’s genopretningsplan prioriterer klimaet.

En afgift i EU kan løse kulstoflækagen

EU’s tiltag til at mindske sin kulstofudledning under den Europæiske Grønne Aftale og blive bæredygtig, modstandsdygtig og klimaneutralt fra 2050, kan blive undermineret af mindre ambitiøse lande. For at modvirke dette foreslår EU en ‘kulstofgrænsetilpasningsmekanisme’ (CBAM), der vil indeholde en kulstofafgift på import af visse varer, der komme udefra EU. MEP’erne vil fremlægge foreslagene ved plenarforsamlingen i marts.

På grund af risikoen ved at forurenende sektorer flytter deres produktion til lande med færre restriktioner for CO2-udslip, bliver kulstofafgifter anset for at være en vigtig del af EU’s system for handel med CO2-kvoter (ETS).

Eksisterende EU-tiltag

Under det nuværende ETS-system, der giver finansielle incitamenter til at skære i udslippet, skal kraftværker og industrien have tilladelse til hvert et ton CO2, de producerer. Prisen for disse tilladelser drives af udbud og efterspørgsel. Pga. den seneste økonomiske krise er behovet for tilladelser faldet sammen med prisen, hvilket giver selskaberne et mindre incitament til at investere i grønne teknologier. Derfor vil EU reformere ETS-systemet.

Parlamentets ønsker

Den nye mekanisme skal følge Verdens Handelsorganisations (WTO) regler og opfordre til decarbonisering i EU og i ikke-EU lande og skal være en del af EU’s fremdige industrielle strategi.

Fra 2023 skal CBAM dække energiintensive industrielle sektorer, der står for 94% af EU’s industrielle udslip. MEP’erne understreger, at CBAM kun skal oprettes med det formål at at nå klimamålsætningerne og lige spilleregler på globalt plan og ikke skal bruges som en værktøj til at øge protektionisme. MEP’erne støtter også Kommissionens forslag til at bruge indtægterne fra mekanismen som nye ‘egne indtægter’ til budgettet. De har bedt Kommissionen om at sikre fuld gennemsigtighed angående disse indtægter.

Kommissionen forventes at præsentere sit forslag til den nye mekanisme i andet kvartal af 2021.