De nordiske lande vil undersøge muligheden for fælles vaccineudvikling

De nordiske lande har besluttet at starte en undersøgelse for at se, hvilke muligheder der er for samarbejde om udvikling af vacciner. Foto: News Øresund

Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island har besluttet at gennemføre en kortlægning for at undersøge mulighederne for at udvikle en fælles vaccine. Grunden er, at de nordiske lande vil være bedre forberedte med adgang til vacciner ved en eventuel ny pandemi.

Den svenske innovationsmyndighed Vinnova repræsenterer Sverige i kortlægningen af mulighederne for fælles vaccineudvikling og har også en koordinerende rolle i projektet. Undersøgelsen skal være afsluttet allerede den 31. maj.

– Faktisk handler det naturligvis om at forsøge at finde en løsning, så vi i tilfælde af en fremtidig pandemi eller i andre situationer, hvor vi har brug for det, har en større og bedre kapacitet til hurtigt at forsyne vores borgere med vacciner, siger Sveriges erhvervsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) i en kommentar til TT og understreger, at projektet er en naturlig forlængelse af den stærke udvikling inden for life science, som er synlig i flere af de nordiske lande.

Källa: News Øresund