København bygger ny containerhavn i Nordhavn

Københavns nye containerterminal skal bygges i det ydre Nordhavnsområde. Foto: By & Havn

Københavns nye containerterminal skal stå klar i 2024. Kajen bliver 550 meter lang, og investeringen forventes at beløbe sig til 700-800 millioner kroner. Den skal placeres i ydre Nordhavn og havnen skal erstatte den nuværende containerterminal på Levantkaj, hvor der i stedet bygges boliger.

Byggherre för Köpenhamns nya containerterminal är By & Havn och operatör blir Copenhagen Malmö Port, CMP. Den nya terminalen vänta bli cirka 165 000 kvadratmeter vilket är större än den befintliga på Levantkaj som är cirka 140 000 kvadratmeter. Anne Skovbro, vd för By & Havn, beskriver terminalen som ”en kommersiell nödvändighet” i en artikel i Berlingske.

– Det har alltid seglats in varor till Köpenhamn och det behovet finns fortsatt. De varor som kommer in här är till huvudstadsområdet och hela Själland, säger hon.

Granne med den nya containerterminalen blir en 28 hektar stor park som ska anläggas i området med gräns mot Öresund, Naturpark Nordhavn.

Kilde: News Øresund