Bedre arbejdsforhold for lastbilchauffører i EU

Foto/Källa: Pixabay

Nye EU-regler om vejtransport skal gøre en ende på unfair konkurrence i sektoren og give bedre arbejdsforhold for chaufførerne. Læs mere.

Den 8. juli vil MEP’erne stemme om mobilitetspakken for vejtransport som en del af plenarforsamlingen efter vedtagelse i Transportudvalget i juni. De nye regler er blevet foreløbigt godkendt af EU’s ministre og vedtaget i Rådet d. 7. april.

Pakken består af tre hovedelementer: bedre håndhævelse af reglerne for cabotagekørsel, udstationering af chaufførerne og chaufførernes hviletider.

Selvom EU allerede har lovgivning på alle områderne, er der smuthuller, og besværligheder ved håndhævelsen gør, at medlemslandene implementerer dem forskelligt. De nye regler vil give en klar og fælles lovramme for vejtransportsektoren.

Tjek hvad EU gør for arbejdernes rettigheder og arbejdsforhold.

Mere hviletid og tid hjemme

Under den nye lovgivning skal chaufførerne have bedre hvileforhold og have ret til mere tid hjemme. For eksempel kan mere end 45 timer om ugen ikke foretages i et køretøj, men i en passende indkvartering under ordentlige forhold betalt af arbejdgiveren. Arbejdet skal organiseres, så chaufførerne har mere tid hjemme.

Til at hjælpe med at finde brud på reglerne skal smarte fartskrivere udsendes til at optage grænseoverskridende aktiviteter.

Klare regler for udstationerede chauffører

På grund af vejtransportens natur er det nødvendigt at have stærkere håndhævelse af de sektorspecifikke regler for at kunne opnå en balance mellem friheden for operatørere, der tilbyder grænseoverskridende tjenester, og ordentlige arbejdsforhold og social beskyttelse for chaufførerne.

Chaufførerne er generelt ikke udstationeret til et andet medlemsland som en del af deres kontrakter for længere perioder af gangen, som det nogle gange er tilfældet for andre sektorer, og de eksisterende regler anvendes på en ukoordineret måde af de forskellige medlemslande.

De reviderede regler skal forebygge de forskellige nationale tilgange og sikre en retfærdig aflønning af chaufførerne.

De nye udstationeringsregler vil gælde for cabotage, internationale transportoperatører (men ikke for transit) og bilaterale operationer (transport fra et medlemsland, hvor chaufføreren er baseret og til et andet land og vice-versa).

Fair og konkurrenedygtig vejtransportsektor

De opdaterede regler for cabotage vil introducere fælles tjek for to eller flere nationale myndigheder og muliggøre samarbejde og udveksling af information mellem medlemslandene.

Næste skridt

Parlamentet vil stemme om reformen ved plenarsessionen d. 8. juli. De nye regler vil blive betragtet som vedtaget, hvis der ikke er ændringsforslag, og de stemmes igennem med et absolut flertal (minimum 353 stemmer).

Mere om EU’s regler for arbejdsforhold

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelStyrkelse af den grønne genopretning i EU: Kommissionen investerer 1 mia. EUR i innovative projekter inden for ren teknologi
Næste artikelBedre beskyttelse af europæiske forbrugere