Styrkelse af den grønne genopretning i EU: Kommissionen investerer 1 mia. EUR i innovative projekter inden for ren teknologi

Image by Mariana Anatoneag from Pixabay

Kommissionen lancerer i dag den første indkaldelse af forslag under innovationsfonden, der er et af verdens mest omfattende programmer for demonstration af innovative kulstoffattige teknologier. Fonden finansieres gennem indtægter fra auktionering af emissionskvoter fra EU’s emissionshandelssystem. Innovationsfonden vil finansiere banebrydende teknologier inden for vedvarende energi, energiintensive industrier, energilagring og CO2-opsamling, -anvendelse og -lagring. Den vil sætte skub i den grønne genopretning ved at skabe lokale fremtidssikrede job, bane vejen for klimaneutralitet og styrke Europas teknologiske lederskab på globalt plan.

Frans Timmermans, ledende næstformand, udtaler: “Denne forslagsindkaldelse kommer på det helt rette tidspunkt. EU vil investere 1 mia. EUR i lovende, markedsparate projekter såsom ren brint eller andre lavemissionsløsninger til energiintensive industrier, f.eks. stål-, cement- og kemikalieindustrien. Vi vil også støtte energilagring, netløsninger og CO2-opsamling og -lagring. Disse store investeringer vil bidrage til at genstarte EU’s økonomi og indlede en grøn genopretning, der skal sikre, at vi opnår klimaneutralitet i 2050. “

I perioden 2020-2030 vil innovationsfonden tildele ca. 10 mia. EUR fra auktionering af kvoter inden for rammerne af EU’s emissionshandelssystem. Dertil kommer ikkeudbetalte indtægter fra innovationsfondens forgænger, NER 300-programmet.

Med den første indkaldelse vil der blive givet tilskud på 1 mia. EUR til store projekter inden for rene teknologier. Målet er at hjælpe dem med at håndtere de risici, der er forbundet med kommercialisering og demonstration i stor skala. Støtten vil hjælpe nye teknologier ud på markedet. For lovende projekter, der endnu ikke er klar til markedet, afsættes der et særskilt budget på 8 mio. EUR til projektudviklingsstøtte.

Indkaldelsen er åben for projekter i støtteberettigede sektorer fra alle EU’s medlemsstater og fra Island og Norge. Anvendelsen af midlerne kan finde sted i samarbejde med andre offentlige finansieringsinitiativer, f.eks. statsstøtte eller andre EU-støtteprogrammer. Projekterne vil blive evalueret ud fra deres potentiale til at undgå drivhusgasemissioner og deres innovationspotentiale, finansielle og tekniske modenhed og potentiale med hensyn til opskalering og omkostningseffektivitet. Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 29. oktober 2020. Der kan ansøges til projekter via EU’s finansierings- og udbudsportal, hvor der findes flere oplysninger om den overordnede procedure.

Baggrund

Innovationsfonden har til formål at skabe de rette økonomiske incitamenter for virksomheder og offentlige myndigheder til allerede i dag at investere i den næste generation af kulstoffattige teknologier . Det vil give EU’s virksomheder en first mover-fordel, så de kan blive globalt førende inden for teknologi.

Innovationsfonden vil blive gennemført af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA), mens Den Europæiske Investeringsbank vil yde projektudviklingsstøtte til lovende projekter, som ikke er klar til fuld udrulning.